02.10.2015
Fredag 2. oktober 2015: EFTA-domstolen har dømt Norge for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv. Forurensningsnivået i Oslo og flere andre norske byer har i flere år ligget over de tillatte grenseverdiene – og langt over det som er helsemessig forsvarlig.

Les hele artikkelen
05.10.2015

Elven Skafta. Foto title=De siste dagene har mange klaget over vond lukt i Trøndelag - både "fis" og råtne egg har blitt nevnt. Lukta har sitt utspring i at elva Skaftá på Island torsdag 1. oktober ble flomstor som følge av et såkalt jökulhlaup, en plutselig flom fra isbreen Vatnajökull. Flomvannet førte med seg hydrogensulfid (H2S) og svoveldioksid (SO2), begge ganske illeluktende gasser - som man også kunne kjenne i Trøndelag.

Simuleringen illustrerer hvordan gassene føres med vinden fra Island til Trøndelagsområdet i Norge.
(forløpet vises baklengs, fra 2. oktober kl. 20 og tilbake til 1. oktober).

02.10.2015
Fabrikkpiper.  Foto: Birgitte Wisur Olsen, Sør-Varanger avisRussiske utslipp fører til at Pasvikdalen og Jarfjord i Øst-Finnmark har de høyeste målte konsentrasjonene av SO2 og tungmetaller i Norge.
28.09.2015
At utslippsmålingene bilprodusentene legger fram ikke stemmer med virkeligheten, overrasker ikke forskerne ved NILU – Norsk institutt for luftkvalitet. De har visst lenge at utslippene under reelle kjøreforhold er høyere enn utslippene under test for de fleste biler.
23.09.2015
Stoffer som ozon, metan og aerosoler forsvinner fra atmosfæren fortere enn CO2, men påvirker uansett både klima og luftkvalitet. Likevel har dagens miljøpolitikk en tendens til å holde forurensning og klima fra hverandre, ved at tiltak som bekjemper luftforurensing ikke alltid medfører klimagevinst, og vice versa.
17.09.2015
Majorstukrysset. Foto.Bor, jobber eller studerer du i Oslo? NILU-forskerne vil gjerne finne ut hvordan du oppfatter luft­kvaliteten i hoved­staden, og hvor interes­sert du er i problem­stillinger og informa­sjon rundt luftkvalitet.
16.09.2015
Perlemorskyer. Foto.Fra tid til annen ser man fantastisk flotte skyer på himmelen - såkalte perlemorskyer. Disse skyene er gjerne karakterisert ved sine vakre farger, og de befinner seg høyt oppe i atmosfæren. Men visste du at perlemorskyer ofte bidrar til kraftig ozonnedbrytning?

Årsrapport og Beretning- og regnskap

NILU i media

NILU i media
Kjempelang nese i Volkswagen-konsernet
Oppland Arbeiderblad (Sat, 03 Oct 2015 12:59:00 +0200)
Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa
Europalov (Fri, 02 Oct 2015 23:22:13 +0200)
Tror dieselskandale bidro til EU-dom mot Norge
E24 (Fri, 02 Oct 2015 18:17:13 +0200)
Norge dømt for luftforurensing: - Skandaløs tafatthet!
Bellona (Fri, 02 Oct 2015 14:36:13 +0200)
Framleis høge nivå av svoveldioksid og tungmetall i Øst-Finnmark
Miljødirektoratet (Thu, 01 Oct 2015 10:55:59 +0200)
Har robbet oss for ren luft
Dagsavisen (Thu, 01 Oct 2015 02:08:12 +0200)
Luftmålinger offentliggjøres
Lillesands-Posten (Tue, 29 Sep 2015 12:12:15 +0200)
Pålagt overvåking av luftkvaliteten
Lillesands-Posten (Tue, 29 Sep 2015 12:12:13 +0200)