20.12.2014
Det europeiske miljøbyrået (EEA) meldte nylig at i 2011 var luftforurensning årsak til mer enn 450 000 for tidlige dødsfall i Europa. Også i Norge kan luftkvaliteten – særlig i byer om vinteren – av og til være dårlig nok til at mennesker med astma og andre luftveisplager må være forsiktige. Men hvordan vet vi hvilke dager dette er?

Les hele artikkelen
18.12.2014
Rotte i søppelmiljø. Foto.Våren 2013 samlet forskere inn egg fra svarthvit fluesnapper, lever fra brunrotter og hele meitemark. Innsamlingen var del av en studie der målet er å finne ut hva slags miljøgifter dyr som lever i byer får i seg, og hvordan den samlede forurensningssituasjonen er i urbane strøk.
18.12.2014
Onsdag kveld meldte VG at EFTAs overvåkings­organ (ESA) nå vil åpne formell sak mot Norge for brudd på EUs luft­kvalitets­­direktiv. Foru­rensnings­­nivået i Oslo og flere andre norske byer har i flere år ligget over de tillatte grense­verdiene – og langt over det som er helse­messig forsvarlig.
17.12.2014
Anne Karine Halse, ingeniør ved NILUs avdeling for miljøkjemi (MILK) forsvarte tirsdag 16. desember sin doktorgradsavhandling ”Long-Range atmospheric transport and deposition of organic pollutants (POPs) in North Western Europe”.
16.12.2014
– All my life is work, sier Maria ivrig, mens hun på engelsk, og med den største selvfølge, kaster rundt seg med ord som cytotoksisitet, genotoksisitet, oksidativt stress, nanomaterialer... Hun er leder av Helseeffektlaboratoriet på NILU, og er mer enn normalt engasjert i sine prosjekter. Hun har ikke vært lett å «fange» til denne samtalen.
11.12.2014
Siden tidlig på 2000-tallet har NILU, på oppdrag fra blant andre European Space Agency (ESA), vært store på databaser. Instituttet har driftet og vedlikeholdt flere versjoner av database­infrastrukturen ESA Validation Data Centre (EVDC), som tilbyr forskere et elektronisk informasjons­system som kan håndtere og utnytte store datasett for jordobservasjons­oppdrag og applikasjoner.
21.11.2014
Oversiktsbilde Paris. FotoDet europeiske miljøbyrået (EEA) lanserte den nye «Air Quality in Europe 2014»-rapporten i går. Ifølge rapporten koster luftforurensning i Europa oss dyrt, og mens lover og regler har forbedret den samlede luftkvaliteten, er luftforurensning fortsatt den viktigste miljørelaterte trusselen mot menneskers helse.