26.01.2015
Solen titter så vidt over horisonten bak fjellene i Tromsø. Foto.Nå har sola vendt tilbake til Nord-Norge, og mørketida er over. Folk gleder seg over lyset og feirer med solfest, solboller og gode ønsker. Sollyset driver også prosessene i atmosfæren, som vi er svært opptatt av her på NILU. På mange måter kan man si at med sola våkner atmosfæren også til liv.

Les hele artikkelen
15.01.2015
Forurensnings­forskriften for luftkvalitet brytes stadig i Oslo- og Bærumsområdet. På bestilling fra Byråds­avdeling for miljø og samferdsel (MOS) foreligger det nå en revidert tiltaksutredning for luftkvalitet, der både nye og intensiverte tiltak foreslås for å bedre den lokale luftkvaliteten innen 2020.
26.12.2014
Hudpleieprodukter. Illustrasjonsfotol.Forskere fra NILU fastslår at urovekkende mengder miljøgifter fra ulike kropps- og hudpleieprodukter tar luftveien til Svalbard.
20.12.2014
Det europeiske miljøbyrået (EEA) meldte nylig at i 2011 var luftforurensning årsak til mer enn 450 000 for tidlige dødsfall i Europa. Også i Norge kan luftkvaliteten – særlig i byer om vinteren – av og til være dårlig nok til at mennesker med astma og andre luftveisplager må være forsiktige. Men hvordan vet vi hvilke dager dette er?
18.12.2014
Våren 2013 samlet forskere inn egg fra svarthvit fluesnapper, lever fra brunrotter og hele meitemark. Innsamlingen var del av en studie der målet er å finne ut hva slags miljøgifter dyr som lever i byer får i seg, og hvordan den samlede forurensningssituasjonen er i urbane strøk.
18.12.2014
Onsdag kveld meldte VG at EFTAs overvåkings­organ (ESA) nå vil åpne formell sak mot Norge for brudd på EUs luft­kvalitets­­direktiv. Foru­rensnings­­nivået i Oslo og flere andre norske byer har i flere år ligget over de tillatte grense­verdiene – og langt over det som er helse­messig forsvarlig.
17.12.2014
Anne Karine Halse, ingeniør ved NILUs avdeling for miljøkjemi (MILK) forsvarte tirsdag 16. desember sin doktorgradsavhandling ”Long-Range atmospheric transport and deposition of organic pollutants (POPs) in North Western Europe”.