24.06.2016
EtasjemoseFra NILUs årsrapport: Luftforurensning kjenner ingen landegrenser. Partikler som slippes ut fra kilder langt fra Norge kan fraktes hit gjennom atmosfæren og finnes igjen i den norske naturen. Særlig mose har vist seg å være nyttig når forskerne skal kartlegge atmosfærisk nedfall av tungmetaller i miljøet.

Les hele saken
22.06.2016
Fly i luften som slipper ut askeI en ny artikkel publisert i Nature presenterer teamet bak «Airborne Volcanic Object Imaging Detector – AVOID» resultatene av et eksperiment utført over Atlanterhavet i 2013. Der viste de at AVOID kan oppdage og kvantifisere vulkansk aske i en kunstig askesky.
20.06.2016
Forskerne Helene Lunder Halvorsen og Ingjerd Sunde Krogseth med en passiv luftprøvetaker, ofte kalt UFOJo lenger en miljøgift klarer seg ute i miljøet, jo større potensiale har den for å skade mennesker, dyr og natur. Noen miljøgifter klarer seg hele veien fra Ekvator til Arktis, men ikke uten å oppdages underveis.

Les hele saken
13.06.2016
Miljøovervåkningen i grenseområdene har avdekket forhøyede nivåer av tungmetaller i fisk, bær og sopp på norsk side av grensen. Lokalbefolkningen i området er bekymret, og ønsker seg både mer informasjon og mer oppmerksomhet rundt forurensningssituasjonen.

Les hele saken
10.06.2016
Sofia Eirini Chatoutsidou forsvarte sin doktorgrads­avhandling ved the Technical University of Crete 20. mai i år. Avhandlingen bar tittelen “Physical processes of indoor aerosols in modern microenvironments”.
09.06.2016
NILUs hovedkontor på KjellerNILU har snudd skuta, og gått fra underskudd i 2014 og 2013 til et solid overskudd i 2015.
03.06.2016
Målebua ved Tustervatn, med høylandsfe i forgrunnenFra NILUs årsrapport: NILU eier og driver en lang rekke såkalte bakgrunnsstasjoner rundt om i Norge. Disse stasjonene står litt utenfor allfarvei, og måler atmosfæriske tilførsler og sammensetning, klimadrivere, ozonlaget og UV-stråling.

NILU i media

NILU i media
Med ufo på jakt etter miljøgifter
Forskning.no (Tue, 21 Jun 2016 03:50:52 +0200)
Forurensning gir barn dårligere psykisk helse
Forskning.no (Sun, 12 Jun 2016 03:57:05 +0200)
Svevestøvforskere: - Tromsø er svært forurenset
iTromsø (Thu, 09 Jun 2016 17:50:50 +0200)
Overraskende klimafunn ved Svalbard
NRK (Wed, 08 Jun 2016 09:36:00 +0200)
Tjente 20 millioner på luft
Romerikes Blad Pluss (Mon, 06 Jun 2016 13:05:56 +0200)
Aksjetabbe på høgskolen
Khrono (Mon, 06 Jun 2016 04:16:29 +0200)
Prioriterer internasjonalt arbeid mot luftforurensning
Klima- og miljødepartementet (Tue, 31 May 2016 12:46:41 +0200)