25.08.2016
Svart røyk fra pipene ved smelteverket i NikelBriketteringsanlegget i Zapoljarnij og smelteverket i Nikel slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Disse byene ligger nær norskegrensen og utslippene påvirker luftkvaliteten i Sør-Varanger ved vind fra øst og sør.

Les hele saken
23.08.2016
Sprayboks som sprayer ut en sky i atmosfærenHva slags likhet er det mellom solkremen din og ozonlaget? Og bryr forurensningene i atmosfæren seg om grenser? Besøk NILU på Forskningstorget 23. og 24. september og finn det ut!

Les hele saken
29.06.2016

De fleste av oss bruker solkrem, men det er få som følger andre anbefalte solingsråd, viser undersøkelse.


Les hele saken

24.06.2016
EtasjemoseFra NILUs årsrapport: Luftforurensning kjenner ingen landegrenser. Partikler som slippes ut fra kilder langt fra Norge kan fraktes hit gjennom atmosfæren og finnes igjen i den norske naturen. Særlig mose har vist seg å være nyttig når forskerne skal kartlegge atmosfærisk nedfall av tungmetaller i miljøet.

Les hele saken
22.06.2016
Fly i luften som slipper ut askeI en ny artikkel publisert i Nature presenterer teamet bak «Airborne Volcanic Object Imaging Detector – AVOID» resultatene av et eksperiment utført over Atlanterhavet i 2013. Der viste de at AVOID kan oppdage og kvantifisere vulkansk aske i en kunstig askesky.
20.06.2016
Forskerne Helene Lunder Halvorsen og Ingjerd Sunde Krogseth med en passiv luftprøvetaker, ofte kalt UFOJo lenger en miljøgift klarer seg ute i miljøet, jo større potensiale har den for å skade mennesker, dyr og natur. Noen miljøgifter klarer seg hele veien fra Ekvator til Arktis, men ikke uten å oppdages underveis.

Les hele saken
13.06.2016
Miljøovervåkningen i grenseområdene har avdekket forhøyede nivåer av tungmetaller i fisk, bær og sopp på norsk side av grensen. Lokalbefolkningen i området er bekymret, og ønsker seg både mer informasjon og mer oppmerksomhet rundt forurensningssituasjonen.

Les hele saken

NILU i media

NILU i media
Kan bli tvunget ut av byen
Dagsavisen (Fri, 26 Aug 2016 02:01:00 +0200)
Seks nordmenn isolert i Antarktis: Vårt liv i isødet
VG Pluss (Wed, 24 Aug 2016 16:00:00 +0200)
Høge nivå av svoveldioksid i Aust-Finnmark
Miljødirektoratet (Wed, 24 Aug 2016 12:46:13 +0200)
- Det må skarpere lut til
NRK Sámi Radio (Fri, 19 Aug 2016 05:27:00 +0200)
Skal selge luft fra Lofoten til rike kinesere
NRK Nordland (Wed, 17 Aug 2016 12:35:00 +0200)
Beregninger: To enkle grep kan gi Oslos innbyggere 345 flere leveår
Teknisk Ukeblad (Wed, 17 Aug 2016 04:00:00 +0200)
Tar opp kampen om å lage penger av luft
E24 (Tue, 16 Aug 2016 16:37:36 +0200)
Flere UFO-er i Birkenes
BirkenesAvisa (Tue, 09 Aug 2016 10:50:52 +0200)
UFO-er kartlegger miljøgifter
NRK Finnmark (Sun, 07 Aug 2016 15:08:00 +0200)