21.11.2014
Det europeiske miljøbyrået (EEA) lanserte den nye «Air Quality in Europe 2014»-rapporten i går. Ifølge rapporten koster luftforurensning i Europa oss dyrt, og mens lover og regler har forbedret den samlede luftkvaliteten, er luftforurensning fortsatt den viktigste miljørelaterte trusselen mot menneskers helse.

Les hele artikkelen
03.11.2014
– Vinduet for å handle minsker ekstremt fort, sa professor Karen O’Brien under den norske lanseringen av FNs klimapanels femte hovedrapport. – Om vi ikke reduserer utslippene nå, blir det enda vanskeligere å nå togradersmålet.
21.10.2014
Forskningsdirektøren for avdeling for atmosfære og klima (ATMOS) lar seg fascinere av naturfenomener – hvordan naturens ulike prosesser påvirker hverandre, hvordan meteorologien spiller inn, og det å forstå utviklingen over tid.
13.10.2014
Open Conference: “Citizens’ Observatories: Empowering European Society”, 4th December 2014 at the Management Centre Europe, Brussels.
09.10.2014
Vi omgir oss med stadig flere nye kjemikalier, og eksponeres daglig for en rekke stoffer og blandinger av stoffer vi ikke fullt ut kjenner virkningen av. Vi kommer i kontakt med disse kjemiske forbindelsene gjennom mat, klær, kosmetikk, møbler, luft og annet.

Forbindelsene har som regel viktige egenskaper, som for eksempel brannhemmende stoffer i klær, men de har også potensial til å påvirke miljøet og menneskers helse.

Virkningen av stoffene hver for seg, og også av blandingen av flere stoffer, trenger bedre dokumentasjon. Dette er et viktig punkt på NILUs forskningsagenda.
25.09.2014
Pukkverk, sandtak og liknende medfører ofte både støy- og støvplager. NILU er blant de virksom­hetene som kan utføre målinger av nedfallsstøv etter NS4852.

Les hele artikkelen
12.09.2014
Om den positive utviklingen fortsetter vil ozonlaget være tilbake på 1980-nivå rundt år 2050, ifølge rapporten utgitt av FNs miljøprogram (UNEP) og FNs World Meteorological Organization (WMO) 10. september i år.

Årsrapport og Beretning- og regnskap

NILU i media

NILU i media
- Vi vet mer om miljøgiftenes effekt på isbjørn enn på mennesker
Aftenposten - Login (Thu, 20 Nov 2014 20:43:42 +0100)
Ap-forslag om å gradere bompenger etter utslippsnivå
Aftenposten - Login (Mon, 17 Nov 2014 15:17:25 +0100)
Lost in space
Abelia (Fri, 14 Nov 2014 10:02:31 +0100)
I denne boksen måles luftkvaliteten i Hamar
Hamar Arbeiderblad (Mon, 10 Nov 2014 12:40:26 +0100)
Den menneskeskapte jorden
Oppland Arbeiderblad (Sat, 08 Nov 2014 02:09:19 +0100)
Måler luftkvaliteten i Hamar
Hamar kommune (Fri, 07 Nov 2014 17:00:00 +0100)
Copernicus: Et øye med jorden
Dagsavisen (Thu, 06 Nov 2014 14:10:23 +0100)
Ad norsk deltagelse i EUs forskningsprogram Copernicus
Teknisk Ukeblad (Tue, 04 Nov 2014 10:29:43 +0100)
- Budsjettkutt truer oljeberedskapen i nord
Tekna (Mon, 03 Nov 2014 13:24:12 +0100)
Felles ønske om norsk deltakelse i Copernicus
Forskerforbundet (Mon, 03 Nov 2014 12:17:14 +0100)