16.04.2014
Overrekkelse av tredje og siste delrapport fra IPCCTogradersmålet kan nås, om alle verdens land forplikter seg til samarbeid. Det var hovedbudskapet fra forskerne bak den tredje og siste delrapporten fra FNs klimapanel (IPCC), som ble lansert palmesøndag.

Les hele artikkelen her
09.04.2014
Forskningsskipet Helmer Hanssen ved kai i TromsøUken før påske er NILU-forskerne Adam Durant og Ove Hermansen om bord i forskningsskipet «RV Helmer Hanssen» fra UiT - Norges arktiske universitet, som del av MOCA-prosjektet. Formålet med turen er å installere og teste utstyr for å måle metan i atmosfæren over Polhavet, som forberedelse til en sommerkampanje for å bestemme om gassutslipp fra metanhydrat på havbunnen når atmosfæren. Følg skipet her
07.04.2014
Etter en lang, mørk vinter ser de fleste nå frem til lange fridager i etterlengtet sol. Påsken er for mange starten på solsesongen, det kan bli tøft for vinterblek hud.
01.04.2014
Vi vet alle at klimaendringene skjer, det er ikke nytt. Det som er nytt er at vi vet bedre hvordan, hvorfor og hva vi kan gjøre med det, sier Asuncion St. Clair (Cicero), hovedforfatter av første kapittel i IPCC-rapporten som ble lagt fram 31. mars.
31.03.2014
Luftforurensning er en alvorlig sak. WHO rapporterer at luftforurensning utendørs, forårsaket av alt fra dieseleksos til kullkraftverk, årlig koster 3,7 millioner mennesker livet. Samtidig har EFTAs overvåkingsorgan (ESA) åpnet formell sak mot Norge for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv. Forurensningsnivået i Oslo og flere andre norske byer ligger over de tillatte grenseverdiene – og langt over det som er helsemessig forsvarlig.
26.03.2014
Fabrikkpiper og kvinne som bærer brenselkvister på hodet.Verdens helseorganisasjon (WHO) har publisert nye tall som viser at på verdensbasis døde 7 millioner mennesker i 2012 som følge av innendørs og utendørs luftforurensing. NILUs luftkvalitetsforvaltning i urbane strøk verden over tar sikte på å redusere helsebelastningen for befolkningen.
18.02.2014
Skjermdump VAST-modellVAST-prosjektet er et ESA-initiert prosjekt for å øke bruk av satellittdata til å overvåke og forutsi spredning av vulkansk aske. Aske og forurensning fra vulkaner kan være en fare for flytrafikken, noe vi husker fra utbruddet fra Eyjafjallajökull, og som nå igjen har aktualisert seg ved utbruddet fra vulkanen Kelud i Indonesia.
13.02.2014
MåkeNy studie viser at mengden tradisjo­n­elle miljøgifter i egg fra ut­valgte sjøfugl fra Sklinna og Røst er lavere eller like sammen­lignet med tidligere rapporter og publiserte data fra nordiske områder. Nyere miljøgifter ble også påvist.
13.02.2014
NILU – Norsk institutt for luftforskning har gjort målinger av luft- og nedbørkvalitet i Sør-Varanger siden 1974. Bakgrunnen er utslipp av forurensning fra nikkel­smelteverkene på russisk side som påvirker miljøet i grenseområdene Norge-Russland. Nåværende måleprogram finansieres av Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.

Årsrapport og Beretning- og regnskap

NILU i media

NILU i media
Huden husker det du helst vil glemme
Klikk.no (Fri, 18 Apr 2014 03:00:35 +0200)
Målte over 90 mikrogram
Lillesands-Posten (Tue, 15 Apr 2014 11:13:00 +0200)
- Ta vare på huden i påskeskola
Altaposten (Tue, 08 Apr 2014 15:03:57 +0200)
Miljøgifter i terrestrisk og bynært miljø
Doffin (Tue, 08 Apr 2014 10:02:27 +0200)
- Statoil skader ikke Melkøya-naturen
Petro (Tue, 08 Apr 2014 05:51:27 +0200)
Snøhvit påvirker ikke vegetasjon eller jord
Finnmark Dagblad (Mon, 07 Apr 2014 16:15:26 +0200)
Sen påske betyr intense solstråler
Statens strålevern (Mon, 07 Apr 2014 08:51:20 +0200)
- Sola blir farlig sterk i påsken
Yr (Mon, 07 Apr 2014 06:25:43 +0200)
- Sola blir farlig sterk i påsken
NRK (Sun, 06 Apr 2014 08:03:49 +0200)