29.05.2015
Fra NILUs årsrapport: Kan det å redusere utslipp av kortlevde klimadrivere bidra til å bremse klimaendringene?

Les hele artikkelen
26.05.2015
Fra NILUs årsrapport: Reduksjon av CO2-utslippene til atmosfæren er en måte å bekjempe effekten av global oppvarming, samtidig som det begrenser konsekvensene av klimaendringer på miljøet og menneskers helse.
26.05.2015
Fra NILUs årsrapport: Aerosoler er en av faktorene som påvirker klimaendringer. Derfor ønsket forskere fra NILU å finne ut mer om dem, og bruke kunnskapen til å utføre mer presise prediksjoner for klimaendringene.
26.05.2015
Fra NILUs årsrapport: Nanomaterialer er overalt. Du finner dem i et bredt spekter av materialer, fra sportsklær, kosmetikk og tannkrem, til maling, bygningsmaterialer, elektronikk og legemidler. Så lenge den raske fremgangen innen nanoteknologi fortsetter, blir det stadig flere produkter på markedet.
26.05.2015
Forurensning over over Oslo. Foto.Fra NILUs årsrapport: NILU og Meteorologisk institutt (MET) samarbeider om et prosjekt for utvikling og etablering av et nasjonalt beregningsverktøy for lokal luftkvalitet. Første fase varer ut 2016, og da skal ny informasjon om luftkvalitet for hele Norge være klar til bruk.
13.05.2015

Oslo havn. Oversiktsfoto.Biler og tungtransport står for 82 prosent av NOx-utslippene i Oslo by, mens ytterligere 9 prosent skriver seg fra andre kilder, bl.a. vedfyring. Havneaktivitet, skips- og fergetrafikk står for de resterende 9 prosentene, ifølge en nylig kartlegging gjennomført av Oslo Havn. 

12.05.2015
En nylig avsluttet evaluering av de norske miljøinstituttene viser blant annet at NILU har forskergrupper på et høyt akademisk nivå, får svært gode vurderinger i Forskningsrådets fagevalueringer – men bør vurdere flere ben å stå på i framtida.

– Innspillene og tilbakemeldingene i evalueringsrapporten er både viktige og nyttige for oss, sier administrerende direktør Kari Nygaard ved NILU. – Dette tar vi med oss inn i kommende strategiarbeid.