Emission estimates for Norwegian cities. NBV_Emission Database v.0.


Referanse:Lopez-Aparicio, S., Vo, D.T. (2015). Emission estimates for Norwegian cities. NBV_Emission Database v.0 (NILU OR, 35/2015). Kjeller: NILU.
Lenker:
Pdf: NILU OR 35/2015.pdf
Tilgjengelig på web:15.06.2016
Språk:Engelsk
Type:Oppdragsrapporter - OR
Serie:35/2015
ISBN (Trykt):978-82-425-2815-5
ISBN (Elektronisk):978-82-425-2816-2
År: 2015
NILU-forfattere:Susana Lopez-Aparicio, Dam Thanh Vo
Tema: Luftkvalitet By- og trafikkforurensning UtslippskontrollRIS Format