Wenche Aas

Seniorforsker
Image of Wenche Aas
Telefon: 63 89 81 60
Mobil: N/A
Epost: waa@nilu.no
Hjemmeside http://folk.nilu.no/~wenche/

Avdeling:

307 publikasjoner
11 prosjekter

Dr. Wenche Aas er seniorforsker på avdelingen for atmosfære og klima (ATMOS).

Aas arbeider med forskning innen temaene forsuring, eutrofiering og aerosoler med hovedvekt på kvalitetssikring av overvåkningsdata fra det norske og europeiske (EMEP) målenettverket. Hun har ansvaret for det norske overvåkingsprogrammet for langtransporterte luftforurensninger som finansieres av Statens forurensningstilsyn, og som omfatter omlag 20 overvåkingsstasjoner for luft- og nedbørkjemi. Hun er prosjektleder for tungmetallovervåkning i EMEP samt rapportering til HELCOM og AMAP.

Aas er ansvarlig for å fornye og utbedre EMEP manualen for prøvetaking og kjemisk analyse. En viktig arbeidsoppgave for Wenche Aas er kompetanseoverføring vedrørende overvåking av luftforurensninger i regioner som Øst-Europa, Sentral Asia og Kina. Hun er også involvert i store EU prosjekter som ACCENT og EUSAAR.