Nyhetsarkiv

13.12.2016 | Nyheter Norsk, Nyheter engelsk
Cristina Guerreiro ny forskningsdirektør på NILU
Cristina Guerreiro, portrettCristina de Brito Beirão Guerreiro er ansatt som ny forskningsdirektør for NILUs avdeling for industri og miljøøkonomi.

Cristina er i dag ansatt som seniorforsker og faglig leder for europeisk luftkvalitet i NILUs avdeling for by og industri, der hun forsker på luftforurensning i Europa. Hun har ledet en rekke ulike prosjekter og jobbet med europeiske, nasjonale og regionale myndigheter, samt forskningsmiljøer og industri både i Europa og Afrika.

Med sine mer enn 20 års erfaring med vurdering og forvaltning av luftkvalitet, inkludert overvåking, modellering, utslippsestimater, miljøkonsekvensutredninger og tiltaksanalyser, er hun i dag en velrenommert forsker med en rekke ulike verv. Hun har blant annet ledet NILUs arbeid i European Topic Centre for Air pollution and Climate change Mitigation (ETC/ACM) for det europeiske miljøbyrået EEA siden 2007, og har vært hovedforfatter for deres årlige luftkvalitetsrapport «Air quality in Europe» siden 2011.

Cristina er koordinerende hovedforfatter for UNEPs flaggskipsrapport «Global Environment Outlook», der hun har ansvar for kapittelet om atmosfæren. Hun leder også den europeiske standardiseringsorganisasjonens gruppe CEN/TC 264/WG 43, som utarbeider en europeisk standard for "Modelling Quality Objectives". 

Cristina er også norsk representant for "National Reference Centre for Air Quality" i EIONET (European Environment Information and Observation Network). Hun sitter som nestleder i FAIRMODE (Forum for air quality modelling in Europe), arbeidsgruppe 1 og er medlem av TFIAM (Task Force for Integrated Assessment Modelling) under Konvensjonen om langtransportert luftforurensning. I tillegg representerer hun NILU i Klima- og miljødepartementets EØS-referansegruppe.

Cristina Guerreiro overtar ledelsen av avdelingen etter professor Jozef Marian Pacyna, som går over i en stilling som seniorrådgiver.

– NILU vil bidra til det grønne skiftet, og derfor er det viktig at vi har en avdeling med solid kompetanse innen miljøøkonomi og virkningen av forurensning på miljøet. Slik kan vi være med på å skaffe forskningsbasert grunnlag som støtter næringslivet i å gjøre gode miljøøkonomiske og konkurransefremmende valg. Det vil være bra for både næringslivet og for samfunnet som helhet, sier administrerende direktør Kari Nygaard.

There are no comments for this article yet.