29.06.2016

De fleste av oss bruker solkrem, men det er få som følger andre anbefalte solingsråd, viser undersøkelse.

Les hele saken

24.06.2016
EtasjemoseFra NILUs årsrapport: Luftforurensning kjenner ingen landegrenser. Partikler som slippes ut fra kilder langt fra Norge kan fraktes hit gjennom atmosfæren og finnes igjen i den norske naturen. Særlig mose har vist seg å være nyttig når forskerne skal kartlegge atmosfærisk nedfall av tungmetaller i miljøet.

Les hele saken
22.06.2016
Fly i luften som slipper ut askeI en ny artikkel publisert i Nature presenterer teamet bak «Airborne Volcanic Object Imaging Detector – AVOID» resultatene av et eksperiment utført over Atlanterhavet i 2013. Der viste de at AVOID kan oppdage og kvantifisere vulkansk aske i en kunstig askesky.
20.06.2016
Forskerne Helene Lunder Halvorsen og Ingjerd Sunde Krogseth med en passiv luftprøvetaker, ofte kalt UFOJo lenger en miljøgift klarer seg ute i miljøet, jo større potensiale har den for å skade mennesker, dyr og natur. Noen miljøgifter klarer seg hele veien fra Ekvator til Arktis, men ikke uten å oppdages underveis.

Les hele saken
13.06.2016
Miljøovervåkningen i grenseområdene har avdekket forhøyede nivåer av tungmetaller i fisk, bær og sopp på norsk side av grensen. Lokalbefolkningen i området er bekymret, og ønsker seg både mer informasjon og mer oppmerksomhet rundt forurensningssituasjonen.

Les hele saken
10.06.2016
Sofia Eirini Chatoutsidou forsvarte sin doktorgrads­avhandling ved the Technical University of Crete 20. mai i år. Avhandlingen bar tittelen “Physical processes of indoor aerosols in modern microenvironments”.
09.06.2016
NILUs hovedkontor på KjellerNILU har snudd skuta, og gått fra underskudd i 2014 og 2013 til et solid overskudd i 2015.