Nyhetsarkiv

09.02.2017 | Nyheter Norsk, NILU
Leonor Tarrasón ny markedsdirektør for miljøløsninger
Lenonor Tarrasón. Portrett.Leonor Tarrasón blir NILUs første markedsdirektør for miljøløsninger, en stilling som skal utvikle og ivareta instituttets markedspotensiale i det grønne skiftet.

– Den nyetablerte stillingen ligger til staben, og er av stor strategisk viktighet for at vi skal kunne utvikle markedspotensialet vårt i privat sektor, sier administrerende direktør Kari Nygaard.

– I utformingen av stillingen tok vi utgangspunkt i vår tverrgående strategi «NILU og det grønne skiftet», og den nye markedsdirektørens jobb vil blant annet være å posisjonere instituttet slik at vi kan være med på å drive fram fremtidens miljøløsninger.

Leonor Tarrasón har siden 2010 vært forskningsdirektør for NILUs avdeling for by og industri (INBY), og kom til NILU fra stillingen som leder for luftforurensningsseksjonen på Meteorologisk institutt. Tarrasón har en doktorgrad i meteorologi med vekt på atmosfærekjemi og langtransport av luftforurensning, og har mer enn 30 års erfaring med vurdering og forvaltning av luftkvalitet. Med over 70 artikler og rapporter om luftforurensning og dens ulike implikasjoner på miljø og politisk forvaltning på CV-en er hun en velrenommert forsker med godt internasjonalt omdømme og et stort kontaktnett.

Tarrasón er nylig blitt utnevnt til medlem av det europeiske miljøbyrået EEAs vitenskapelige komité, og i tillegg er hun co-chair for the Urban Emission Group under FAIRMODE (Forum for Air Quality Modelling in Europe) og co-chair for the Global Emission Inventory Activity (GEIA), som er en del av det internasjonale geosfære-biosfære-programmet (IGBP-IGAC). Hun har en sentral rolle i interaksjon med brukere, fra både forvaltning og næringsliv, i Copernicus Atmospheric Monitoring Service-prosjektet (CAMS). Formålet er å stimulere bruk av forskningsbaserte luftforurensningsprodukter i offentlig og privat sektor.

– Da vi begynte å diskutere denne stillingen så jeg straks en rekke interessante muligheter, sier Leonor Tarrasón, – særlig når det gjaldt å jobbe på tvers av NILUs avdelinger for å få fram nye løsninger. Instituttet har allerede et godt samarbeid med forvaltningen, men vi ønsker også å utforske nye samarbeidsmuligheter med det private næringslivet og industrien. Nå ser jeg fram til å i samarbeid med våre andre dyktige medarbeidere sette NILUs forsknings­kompetanse innen det grønne skiftet på kartet.

Tarrasóns nye posisjon medfører at stillingen som forskningsdirektør for avdeling for by og industri (INBY) blir ledig, og skal utlyses så snart som mulig. Leonor Tarrasón fortsetter som leder for avdelingen inntil ny leder er på plass.

There are no comments for this article yet.