Nyhetsarkiv

28.03.2017 | Nyheter Norsk
Velkommen til EYEFORTX-workshop 7. april
Partnerne i det tsjekkisk-norske EEA-prosjektet EYEFORTX vil gjerne få invitere alle interesserte til en åpen workshop om medisinsk trans­plantasjons­forskning fredag 7. april.

Målet med EYEFORTX-prosjektet var å oppnå større vitenskapelig kunnskap om de utfordringene som ligger i transplantasjonsmedisin for hornhinnetransplantasjon ved ulike øyesykdommer. I denne workshopen vil vi presentere noen av resultatene fra prosjektet og deres potensielle innvirkning på feltet.

  • Når: Workshopen starter kl. 11.30 fredag 7. april, og varer til kl. 14.35
  • Hvor: Workshopen avholdes i lokalene til Øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus (Ullevål), Kirkeveien 166, Oslo, Bygg 36 (se kart)

Deltakere bes registrere seg her (av planleggingshensyn, det er gratis å delta)

Agenda:

11.30-12.00

Velkommen – kaffe og snacks

 

12:00-12.15

Welcome and Introduction

Professor Goran Petrovski (Centre for Eye Research, Oslo University Hospital)

12.15-12.30

Eye Research at Oslo University Hospital

Professor Morten C. Moe (Centre for Eye Research, Oslo University Hospital)

12:30-12:45

Introduction to the EYEFORTX project

Professor Katerina Jirsova (Project coordinator, Charles University, Prague)

12.45-13.00

Effect of culture medium on corneal limbus health

Dr. Meeta Pathak (Centre for Eye Research, Oslo University Hospital)

13.00-13:15

Effect of culture medium on corneal endothelium

Dr. Kristiane Haug Berg (Centre for Eye Research, Oslo University Hospital)

13:15-13.30

Research activities at NILU within EYEFORTX  

Dr.Maria Dusinska (NILU, Health Effects laboratory, Kjeller)

13.30-13.45

DNA integrity in eye cells measured by the comet assay 

Elisabeth Elje, PhD student (NILU, Health Effects Laboratory, Kjeller)

13.45-14.00

Culture of goblet cells with and without interleukin 13

Dr. Andrea Stadnikova (Charles University, Prague)

14.00-14.15

The effect of various enzymatic decellularisation methods on human amniotic membrane and amniotic epithelial cells.

Dr. Peter Trosan (Charles University, Prague)

14.15-14.30

Cell culture vitrification - a cryoprotectantless alternative to slow freezing

Professor Jan Bednar (Charles University, Prague)

14.30-14.35

Vi runder av workshopen

 

14.35-15.00 Kaffe  
15.00-15.45 Round table: Internal management meeting  All partners (Chair: Professor Katerina Jirsova)
15.45-16.00 Vi avslutter møtet
 

Om EYEFORTX

EYEFORTX – Tissue engineering of genetically competent corneal/conjunctival cells for subsequent grafting in human medicine – er et tsjekkisk-norsk treårig prosjekt (2014-2017) finansiert med EØS-midler. Bidragene fra EØS og Norway Grants er ment å redusere økonomiske og sosiale forskjeller og samtidig styrke bilaterale forbindelser med landene i Sentral- og Sør-Europa og Baltikum.

Målet med EYEFORTX-prosjektet var å oppnå større vitenskapelig kunnskap om de utfordringene som ligger i transplantasjonsmedisin for hornhinnetransplantasjon ved ulike øyesykdommer. De største utfordringene ved transplantasjon er mangel på donorvev, samt den korte lagringstiden for celler og vev. I prosjektet ble protokoller for preparering av hornhinne-, limbale og konjunktivale celler for potensiell transplantasjon utviklet. DNA-integriteten i cellene ble undersøkt i forhold til forskjellige protokoller for fremstilling av hornhinneceller, og for å øke kvaliteten på cellene og vevet før transplantering.

Prosjektpartnere

  • Karlsuniversitetet i Praha, Laboratoriet for øyebiologi og -patologi (Katarina Jirsova, koordinator)
  • Oslo Universitetssykehus, Øyeavdelingen, Senter for øyeforskning (Bjørn Nicolaissen/Goran Petrovski)
  • Universitetssykehuset Kralovske Vinohrady, Praha (Pavel Studeny)
  • NILU, Helseeffektlaboratoriet, Kjeller (Maria Dusinska/Elise Rundén-Pran)

Prosjektet samarbeider også med Universitetet i Oslo, Avdeling for ernæringsvitenskap (Andrew Collins).

Kontakt

Seniorforsker Elise Rundén Pran, erp@nilu.no
Kommunikasjonssjef Christine F. Solbakken cfs@nilu.no
There are no comments for this article yet.