Nyhetsarkiv

06.04.2017 | Nyheter Norsk, Luftkvalitet
Hvor, hvordan og hvorfor måler vi luftkvalitet i norske byer?
Om dagens og framtidas måleteknologi
Frokostseminar i CIENS, møterom FAROS
Onsdag 26. april kl. 08.30 – 10.00 (Arrangementet er avsluttet)

I norske byer står det et femtitalls målestasjoner for luftkvalitet. De er plassert i henhold til vedtatte direktiver og retningslinjer, og instrumentene i dem vedlikeholdes og kalibreres også i henhold til strenge regler. Hensikten er å finne ut hvor mye av ulike skadelige stoffer det er i lufta – for å kunne beskytte innbyggernes helse.

Elgeseter målestasjon Foto: Claudia Hak, NILU

Men hvem bestemmer når det skal plasseres ut en ny målestasjon, og akkurat hvor den skal stå? Hvorfor må de stå langs veier der det er mye luftforurensning? Hvorfor kan man ikke sette dem i hager eller i parker der folk faktisk oppholder seg?

Og hvordan vet vi at de måler det de skal? Kan én målestasjon ved hovedveien si noe om luftkvaliteten flere kilometer unna? Kan man ikke heller sette ut små målesensorer for luftkvalitet i stedet, så vet man hvordan luftkvaliteten er akkurat der man bor? Og hva brukes data fra målestasjonene til?

Program:

Vel møtt!

Kontaktperson: christine.solbakken@nilu.no

Invitasjon i pdf


Adresse for seminaret: CIENS Toppsenter, Forskningsparken, Gaustadaleen 21, 0349 Oslo

There are no comments for this article yet.