Nyhetsarkiv

Dr. Elisabeth Pacyna er «Fremragende polakk i Norge 2017»
Konserthuset i Oslo, 13. mai 2017: Dr. Elisabeth Pacyna fra NILUs avdeling for miljøeffekter og økonomi har blitt tildelt utmerkelsen «Fremragende polakk i Norge 2017», for sitt vitenskapelige arbeid.

Den «fremragende polakk»-prisen deles ut i fem kategorier: Vitenskap, næringsliv, kultur, ungdom og personlighet, og Dr. Elisabeth Pacyna fikk vitenskapsprisen for sin forskning på energi, ressurser og miljøinteraksjoner. I arbeidet sitt fokuserer hun på utvikling av nye tiltak for å redusere klimagass- og kvikksølvutslipp, samt disse stoffenes innvirkning på menneskers helse.

Dr. Pacyna var en av hovedforfatterne bak UNEPs vitenskapelig begrunnelse for Minamata-konvensjonen om reduksjon av utslipp og eksponering for kvikksølv, undertegnet i 2013. I tillegg har hun gjennomført 21 prosjekter for EU, 6 prosjekter for FNs miljøprogram (UNEP) og Nordisk Ministerråd, og flere prosjekter innenfor EØS-midlene.

Hun er forfatter eller medforfatter av mer enn 100 verk, publisert i peer-reviewed vitenskapelige tidsskrifter, bøker og presentasjoner på internasjonale konferanser og i tekniske rapporter. Elisabeth Pacynas arbeid har blitt sitert av andre forskere mer enn 2000 ganger. For noen måneder siden redigerte hun en Springer-bok om avgjørende miljøfaktorer for menneskers helse.

There are no comments for this article yet.