Nyhetsarkiv

Forskere møttes for å diskutere CO2-overvåkingssystem
9. og 10. mai 2017: Mens klimaforhandlere fra nesten 200 land møttes i Bonn for å utarbeide en "regelbok" for å iverksette Paris-avtalen, samlet over 30 forskere seg i Oslo for å diskutere hvordan man skal bygge et observasjonssystem som kan overvåke nasjonenes løfter om å kutte drivhusgassutslipp.

Under Paris-klimaavtalen ble landene enige om å forsøke å begrense global oppvarming til å ikke gå mer enn 2 grader Celsius over pre-industrielle nivåer, og for å redusere sine klimagassutslipp. I Bonn fokuseres det nå på hvordan land kan rapportere informasjon om utslippsinformasjonen til FN, med en endelig "regelbok" som skal være ferdig innen 2018.

Samtidig jobber hundrevis av forskere og teknikere med å etablere et uavhengig pan-europeisk infrastruktursystem ved navn Integrated Carbon Observation System (ICOS). Systemet skal brukes til å måle konsentrasjoner av karbondioksid (CO2) og metan i klimasystemet, i tillegg til gassflukser mellom land- og havoverflatene og atmosfæren. I sin tur vil atmosfæriske klimagassutslipp og geografisk fordeling som er i samsvar med målingene, estimeres.

Les mer om møtet på ICOS-nettsidene (kun på engelsk)

There are no comments for this article yet.