Nyhetsarkiv

19.01.2017
Målestasjonene i Oslo og omegn måler luftkvaliteten kontinuerlig, 365 dager i året. Hver time hentes det ut data som viser nivåene for den foregående timen. Disse opplysningene legges ut på portalen luftkvalitet.info. Men hvordan så det under ukens dieselforbud?

Les hele saken
11.01.2017
NILU inviterer til gratis seminar om mikrosensorer, “low-cost sensors”, MOx og elektrokjemiske celler, alle betegnelser for en ny type måleinstrumenter for luftkvalitet som skal være små og rimelige.

Les mer og meld deg på seminaret
21.12.2016
Når kulda setter inn, blir luftkvaliteten i norske byer og tettsteder merkbart dårligere. Vinteren er høysesong for luftforurensning, forklarer NILU-forskere.
 
Les hele saken
19.12.2016

Rødrev sover under busker i hageDe høye nivåene av rottegift i rev er ett av funnene i Miljødirektoratets rapporter om miljøovervåkning av dyrearter i bynære miljøer.

Les hele saken

13.12.2016
Cristina de Brito Beirão Guerreiro er ansatt som ny forskningsdirektør for NILUs avdeling for industri og miljøøkonomi.


Les hele saken
Read full story Comments: 0
Filed under: Nyheter Norsk
23.11.2016
Forurensning over OsloLuftforurensning har store virkninger på helsen til europeere, særlig i urbane områder. Det skriver Det europeiske miljøbyrået (EEA) i rapporten «Air quality in Europe – 2016». Skadelig svevestøv fører til at anslagsvis 467 000 europeere dør for tidlig hvert år, av disse nesten 1600 nordmenn.

Les hele saken
25.10.2016
Faksimile fra WHO Greenhouse gas bulletinGlobale observasjoner viser nye rekorder for gjennomsnittlige utslipp av både CO2 og metan (CH4) i 2015. CO2 har passert 400 ppm (deler per million) i årlig gjennomsnitt ifølge WMO Greenhouse Gas Bulletin.

Les hele saken
17.10.2016
Måleinstrument for inneluftBehovsstyrt ventilasjon er etter hvert den vanligste måten å ventilere i skoler og kontorbygg. Men kunnskapen om inneklima er fortsatt basert på bygninger der luftmengden er konstant. Det vil prosjektet BEST VENT gjøre noe med.

Les hele saken
14.10.2016
Utslipp til elv. Illustrasjonsfoto12 oktober 2016: Ifølge en ny studie publisert i Environmental Science and Technology står Kina per i dag for de høyeste utslippene av visse giftige fluorerte kjemikalier i verden.

Les hele saken
11.10.2016
NRK filmer og intervjuer Pawel Rostkowski i laboratorietI programmet «Forbrukerinspektørene» onsdag 12. oktober lurer NRK på om produsentene følger regelverket når det gjelder innhold av bisfenol A (BPA) i forbrukerartikler laget av polykarbonatplast. NILU har bidratt med analyser av plastproduktene NRK har med i programmet.

Les hele saken her