Nyhetsarkiv

Forurensning fra Sentral-Europa gir røde varsler i Norge
Illustrasjon som viser forurensning over Oslo og omegnNatt til fredag og utover dagen viser luftkvalitet.info røde varsler i Oslo, Bærum, Moss, Sarpsborg og Fredrikstad. Årsaken er såkalt langtransportert luftforurensning, det vil si forurensning som føres hit med vær og vind.

– Vi er ganske sikre på at dette kommer fra kilder utenfor Norge, sier seniorforsker og meteorolog Dag Tønnesen ved NILU – Norsk institutt for luftforskning.

– Det dreier seg om PM2,5-svevestøv, forklarer han, – og disse ørsmå partiklene kan sveve langt av sted. Når vi ser på meteorologiske kart ser vi at vinden nå kommer fra Tyskland og Polen og rett opp over Østlandsområdet, så det er tydelig hvor dette kommer fra.

Bildet viser hvordan luftmassene har beveget seg langsomt oppover mot Norge siden mandag 30. januar. Illustrasjon: NILU/Sabine Eckhardt

Hva er PM2,5-svevestøv?

PM2,5 er betegnelsen på svevestøvpartikler mindre enn 2,5 mikrometer i diameter. Lokale kilder er vedfyring om vinteren. I tillegg kommer noe fra eksos og veistøv. Foruten disse lokale kildene har vi det langtransporterte bidraget, og det kan bestå av partikler fra industrivirksomhet, men også fra forbrenning av biomasse, energiframstilling med kull og olje, skogbranner og vulkanutbrudd.

Les også:

Overvåker lufta over hele landet

Kontakt:

Kommunikasjonssjef Christine Forsetlund Solbakken, cfs@nilu.no

There are no comments for this article yet.