Nyhetsarkiv

Nasjonal Inneklimakonferanse 2017: Sunt, smart og grønt
Godt inneklima bidrar til å gjøre oss sunne, våkne og smarte. Så hvordan sikrer man det?

Må det bli mørkt, trist og støvete inne når boligene skal bygges smått, tett og høyt rundt kollektivknutepunktene? Hvordan skaper vi energieffektive yrkesbygninger med fornøyde brukere? Klarer kommunene å sikre den oppvoksende slekt et godt fysisk oppvekstmiljø i skoler og barnehager som skal bygges, drives og vedlikeholdes på trange budsjetter?

En vinner i det grønne skiftet

– Godt inneklima er viktig for helse, trivsel, produktivitet og læring, sier Britt Ann K. Høiskar fra NILU – Norsk institutt for luftforskning.

NILU, SINTEF, NAAF og HiOA ønsker velkommen til Nasjonal Inneklimakonferanse 9. og 10. mai 2017. Statssekretær Frode G. Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet åpner konferansen, der forskere og praktikere fra byggenæring og forvaltning kan møtes for konstruktivt samarbeid om gode bygninger med godt inneklima. I løpet av de to dagene vil ulike sider av inneklimaproblematikken bli belyst, samtidig som det er satt av god tid til diskusjon. Sammen skal vi bidra til å gjøre inneklimaet til en vinner i det grønne skiftet.

Meld deg på Nasjonal Inneklimakonferanse her!

Inneklima er lagidrett

– Vi skal selvfølgelig bygge miljøvennlig og kostnadseffektivt, men ikke glemme inneklima på veien. Klasserom som er så varme at ingen elever orker å være der, har vi ikke bruk for. Eller nye leiligheter der innetemperaturen blir så høy at mange sliter med å få sove, sier Sverre Holøs fra SINTEF Byggforsk.

Holøs beskriver inneklima som lagidrett, og målet er at inneklimakonferansen skal gi nyttig kunnskap til den enkelte utøver slik at de blir en ressurs når det skal bygges eller rehabiliteres. Den skal være en møteplass der alle aktører som direkte eller indirekte jobber med inneklima kan møtes, utveksle erfaringer og bidra til gode løsninger.

Det vil også være mulig å treffe utstillere som tilbyr konkrete løsninger på ulike inneklimautfordringer.

– Inneklima kan påvirkes positivt dersom du, din familie og dine kollegaer har kunnskap om hva som bør gjøres av praktiske tiltak, sier Kai Gustavsen fra NAAF.

Mer om Nasjonal Inneklimakonferanse

Nasjonal Inneklimakonferanse på nett: http://nik.nilu.no/
Kontakt: inneklimakonferansen@nilu.no

Har du spørsmål om program og påmelding? Ring Britt Ann K. Høiskar (NILU) på tlf. 98 08 21 98 eller Sverre B. Holøs (SINTEF Byggforsk) på tlf. 90 79 54 24

Ønsker du å stille ut på konferansen? Ta kontakt med Kai Gustavsen (NAAF) på tlf. 90 07 85 55

Nasjonal Inneklimakonferanse støttes av ExtraStiftelsen

There are no comments for this article yet.