Nyhetsarkiv

03.05.2017 | Nyheter Norsk
Britt Ann Kåstad Høiskar ny forskningsdirektør ved NILU
Britt Ann Kåstad Høiskar er ansatt som forskningsdirektør ved NILUs avdeling for by og industri (INBY) fra 1. juni 2017.

Britt Ann begynte sin karriere ved NILU allerede som doktorgradsstipendiat i 1991. Etter fullført doktorgrad fortsatte hun som seniorforsker ved instituttet til hun i 2007 søkte seg til Norges forskningsråd, og senere til Astma- og allergiforbundet (NAAF). I 2014 hun kom tilbake til NILU som nestleder for avdeling for by og industri.

Hun har gjennom sitt arbeid i og utenfor NILU opparbeidet bred kunnskap innen innendørs- og utendørs luftkvalitet. Britt Ann har solid og relevant erfaring som prosjektleder, og har deltatt i flere EU-prosjekter.

De siste årene har Britt Ann arbeidet med tiltaksutredninger for luftkvalitet for blant annet Oslo, Stavanger, Bergen og Drammen. Hun er også involvert i arbeidet med å vurdere effekten av Oslopakke 3 på lokal luftkvalitet i Oslo.

Britt Ann er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har doktorgrad i fysikk fra Universitetet i Oslo. Hun overtar lederstillingen i INBY etter Leonor Tarrasón som går over i en nyopprettet stilling som markedsdirektør for miljøløsninger ved NILU fra samme dato.

There are no comments for this article yet.