Miljøeffekter og økonomi / Industri og miljøøkonomi

Avdeling for miljøeffekter og økonomi (Industri og miljøøkonomi) – IMPEC er hovedsaklig opptatt med eksponerings- og effekstudier, kost-nytte-analyser og sosio-økonomiske studier av virkninger av forurensning i miljøet. Det legges spesiell vekt på prosjekter som fokuserer på Europas kystsoner.

 

Ansatte i IMPEC

Forskningsdirektør

Jozef Pacyna

Jozef Pacyna 

Telefon: 63 89 81 55
Mobil: 971 16 450
E-post: jp@nilu.no