Ledige stillinger

Her annonseres stillinger når vi har noe ledig. Vi er også interessert i åpne søknader fra kandidater som har en relevant bakgrunn for vår virksomhet. 

NILU – Norsk institutt for luftforskning skal gjennom forskning øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter. NILU har en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt, og er innenfor utvalgte fagfelt blant de ledende fagmiljøer i verden. NILU har 175 ansatte fra 22 nasjoner (2015).


Vi søker en selvstendig, engasjert og samarbeidsvillig person med en generelt sterk IT-faglig bakgrunn, men med særlig god kompetanse på Windows servere, AD og gjerne også Hyper V.

Søknad, CV, attester og vitnemål bes vedlagt som en samlet PDF-fil og sendes via vår søkerportal på finn.no snarest og senest innen 12. april 2017.

Les hele utlysingsteksten på finn.no: Finn-kode: 92912038