Ledige stillinger

Her annonseres stillinger når vi har noe ledig. Vi er også interessert i åpne søknader fra kandidater som har en relevant bakgrunn for vår virksomhet. 

NILU – Norsk institutt for luftforskning skal gjennom forskning øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter. NILU har en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt, og er innenfor utvalgte fagfelt blant de ledende fagmiljøer i verden. NILU har 175 ansatte fra 22 nasjoner (2015).

Electronics Development Engineer

There is an open position as a Data Electronics Development Engineer at NILU – Norwegian Institute for Air Research. The position is permanent and is affiliated to the Department for Software and Hardware Development.

Application, CV, scanned color copies of certificates, degrees and recommendation letters should be sent as one complete pdf file through www.finn.no, ref. number 103258145 as soon as possible, and no later than 18th of September, 2017.