NILUs styre pr 1. jan 2016

Oppnevnt av Klima- og miljødepartementet:

Styreleder:

Anne Cecilie Underthun Marstein. Foto.
Anne Cecilie Underthun Marstein
Jernbaneverket

Styremedlemmer:

Hanne Greiff Johnsen
Hanne Greiff Johnsen
Statoil


Jonas Vevatne
Statsbygg

Oppnevnt av Norges forskningsråd:

Brit Lisa Skjelkvåle
Brit Lisa Skjelkvåle
Institutt for Geofag, UiO

Lars Holden
Lars Holden
Norsk Regnesentral

Ansatterepresentanter:


Hilde Thelle Uggerud

 
Mona Johnsrud

Oppdatert pr 13 januar 2016