Bestemmelse av akrylamid i matvarer

NILU tilbyr analyse for bestemmelse av akrylamid i matvarer.

Akrylamid regnes for å være kreftfremkallende og kan skade arvestoffet. Akrylamid blir brukt i framstilling av blant annet plast. Akrylamid dannes også i stivelsesholdige matvarer under tilberedning ved høye temperaturer.

NILU har utviklet en metode for bestemmelse av akrylamid i matvarer, og har siden 2002 tatt imot prøver fra blant annet næringsmiddelindustrien.

Prøvene opparbeides ved hjelp av sentrifugering og fast fase ekstraksjon, og analyseres deretter med væskekromatografi koplet til massespektrometer (LC/MS). Det spesielle med analysene ved NILU er at det brukes et massespektrometer som gir svært nøyaktig massebestemmelse. Dette gjør at NILU med sikkerhet kan fastslå identiteten på forbindelsen som analyseres.