Bestemmelse av metaller i luft og nedbør

NILU tilbyr analyser for bestemmelse av metaller i luft og nedbør.

Bestemmelse av spormengder av metaller i luft og nedbør stiller svært store krav til prøvetaking og analyseteknikker. NILU har lang erfaring med dette og har utviklet egne prøvetakere for oppsamling av nedbør og partikler i luft.

Prøvehåndtering og analyse foregår i et eget renromslaboratorium. NILU utfører årlig flere tusen bestemmelser av ulike metaller i luft og nedbør gjennom nasjonale- og internasjonale overvåkningsprogrammer.

NILU kan rapportere alle grunnstoffene som er markert med blå farge i denne tabellen (pdf).