Bestemmelse av metaller i luft og nedbør

Bestemmelse av spormengder av metaller i luft og nedbør stiller svært store krav til prøvetaking og analyseteknikker. NILU har lang erfaring med dette og har utviklet egne prøvetakere for oppsamling av nedbør og partikler i luft. Prøvehåndtering og analyse foregår i et eget renromslaboratorium. NILU utfører årlig flere tusen bestemmelser av ulike metaller i luft og nedbør gjennom nasjonale- og internasjonale overvåkningsprogrammer.

NILU bestemmer alle grunnstoffene som er markert med blå farge i denne listen: Se liste over grunnstoffer i pdf.

Den mørkeste markeringen angir hvilke grunnstoffer som inngår i NILUs akkreditering. All grunnstoffbestemmelse blir utført i henhold til akkrediteringen, enten grunnstoffene inngår i akkrediteringen eller ikke.

Se også:

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokumentet