Bestemmelse av perfluorerte forbindelser (PFC)

NILU tilbyr analyser for bestemmelse av perfluorerte forbindelser (PFC) i ulike prøvetyper.

PFC har blitt produsert industrielt i flere tiår. Tilstedeværelsen av PFC i miljøet ble bekreftet allerede i 1970 tallet, men det har ikke funnes tilfredsstilende metoder for bestemmelse av stoffene.

Den meste velkjente PFC er PFOS, denne forbindelsen har fått mye oppmerksomhet fordi stoffet ble påvist i høye konsentrasjoner i blodprøver fra mennesker, samt i marine pattedyr fra avsidesliggende områder.

I 2004 utviklet NILU en metode for bestemmelse av disse stoffene og har siden gjennomført en rekke analyser av ulike prøvetyper for mange av disse forbindelsene.

Det benyttes væskekromatografi med et massespektrometer som detektor ved bestemmelse av PFC.

NILU kan tilby bestemmelse av blant annet følgende perfluorerte forbindelser (PFCer):

PFOSA
PFBS
PFHxS
PFOS
PFDcS
PFBA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDcA
PFUnA
Kan også tilby flere

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument