Cellekulturer som benyttes i Helseeffektlaboratoriet

Vi benytter cellelinjer med opprinnelse fra forskjellige organer fra pattedyr eller mennesker. Primærceller som benyttes inkluderer humane lymfocytter for testing av gentoksisitet.

Erfarne forskere hjelper til med å velge beste analysemetode og cellekultur til ditt formål. Cellekulturene dyrkes i henhold til GLP.

Vi har cellelinjemodeller for:

 • Blod
 • Hjerte/karsystemet
 • Lever
 • Lunger
 • Placenta 
 • Fordøyelsessystemet
 • Sentralnervesystemet
 • Nyrene


Generelle betraktninger rundt in vitro analyser:

Hovedfordeler med in vitro testmetoder:

 • I overensstemmelse med REACH og de tre R'er ”Reduce, Replace and Refine” prinsippet for å redusere dyreforsøk og lidelser
 • Enkelt
 • Kostnadseffektiv
 • Lavere tidsforbruk
 • Fordelaktig når man skal studere toksisitetsmekanismer 
 • Automatiserte analyser tillater effektiv testing av mange kjemikalier, inkludert nanomaterialer
 • Kan bruke humane primærceller (f.eks. lymfocytter) eller stabile humane cellelinjer, noe som er mer representativt enn dyreceller når man studerer humane effekter 
 • Noen analyser kan brukes for rask in situ screening (i eksponert miljø eller for biomonitorering)
 • Utvikling av nye endepunkter


Utfordringer med in vitro testmetoder:

 • Viktige grunnleggende toksikokinetiske parametere kan baseres på resultater fra in vitro eller in silico undersøkelser, men fullstendige toksikokinetiske studier    (absorpsjon,distribusjon, metabolisme og ekskresjon) må imidlertid utføres in vivo
 • Manglende metabolisme i cellene. Dette kan delvis  kompenseres for ved å tilsette ekstracellulær metabolsk aktivering