Datainnsamling

Komplekse operasjoner, som for eksempel datainnsamling, dataoverføring, gjenfinning og automatisert kvalistetssikring krever avanserte verktøy. Ved NILU har vi utviklet en gruppe av verktøy som heter AirQUIS. En del av AirQUIS-systemet er Automated Data Acquisition System, eller ADACS.

ADACS er et avansert system som kombinerer enhetskonvertering, skalering og QA flagger for det mest robuste, pålitelige og effektive dataforvaltningssystemet på markedet.

ADACS er utformet for å hente data fra en rekke vitenskapelige instrumenter. Disse kan være plassert eksternt ved målestasjoner hvor som helst på kloden, noe som gir deg full oversikt og kontroll via søsterproduktet, AirQUIS Monitoring.

Instrumenter

ADACS støtter mange av de mest populære instrumentene for måling av luftkvalitet.

Enhetskonvertering

ADACS utfører automatisk enhetskonvertering av data for å sikre konsistens.

Skalering av data

ADACS kan utføre automatisk skalering av data samt automatisk beregning av f.eks. NO2 fra NOX og NO.

Kalibrering

Hvert instrument kan kalibreres individuelt for å sikre en mer nøyaktig avlesning av data.

Kvalitetssikring

ADACS flagger data automatisk. For eksempel, hvis dataverdier går over eller under en satt terskel, vil disse dataene bli flagget for senere å bli gransket av en analytiker. Datavalidering for overskridelse av maksimumgrense, minimumgrense og for mange like verdier sjekkes automatisk på opprinnelsesstedet.

Kontakt

For mer informasjon kontakt oss på e-post: DevelopmentServices@nilu.no

Datainnsamlings- og forvaltningssystemer

NILUs systemer for datainnsamling og dataforvaltning benyttes av mange nasjonale organisasjoner. De største prosjektene har vært i: 
  • Kina 
  • Vietnam
  • Israel
  • Kypros
  • Forente arabiske emirater
  • Norge
For mer informasjon om ADACS vennligst se www.airquis.com.