Kosmetikk og legemidler

Legemidler og kosmetikk er en samlebetegnelse på en veldig sammensatt gruppe stoffer. NILU har erfaring med bestemmelser av legemidler og kosmetikk, og har gjennomført mange nasjonale og internasjonale screeningprosjekter.

Analyse og målinger foregår ved hjelp av væske og gasskromatografi koplet med massespektrometri (LC/MS og GC/MS).

 

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument
Se akkrediteringsdokument, signert