Kjemiske analyser

Ved NILU tilbyr vi analyser av blant annet luft, nedbør, sedimenter, jord, planter, marine oljer og dyr.

Gjennom mange års erfaring har vi opparbeidet høy kompetanse på bestemmelse av ulike komponenter i miljøprøver. NILU analyserer prøver av blant annet luft, nedbør, sedimenter, jord, planter, marine oljer og dyr.

De ulike prøvetypene krever forskjellige og spesielle typer prøveforberedelser. Konsentrasjonene i den opparbeidede prøven er ofte svært lav og krever følsomme instrumenter. Det stilles derfor strenge krav til omgivelser, personale og analyseinstrumenter for å få pålitelige resultater. Teknologien utvikles kontinuerlig, noe som gjør det mulig for oss å analysere stadig nye komponenter.

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument