Gå til innhold

Nyheter fra NILU

Ny mast gir nye målemuligheter på Birkenesobservatoriet
I Aust-Agder ligger Norges eldste atmosfæriske observatorium, Birkenes. Der har NILU målt langtransportert luftforurensning siden 70-tallet – men 11. september 2020 startet en ny æra.…

Ozonlaget blir aldri det samme igjen
16. september er det Den internasjonale ozondagen. Fra forskerne oppdaget ozonhullet på 80-tallet og fram til i dag har det skjedd mye – men det…

Tørken i 2018 stanset det naturlige CO2-opptaket i Europa
I 2018 opplevde Europa en av de verste tørkeperiodene i det 21. århundre. En usedvanlig lang periode med høye temperaturer og lite nedbør førte til…

 

Nyhetsarkiv

 

Vi forsker på

Siste publikasjoner