Gå til innhold

Nyheter fra NILU

NILU, bysykkelstativer, mikrosensorer og målestasjoner skal sammen gi bedre oversikt over luftkvaliteten i Oslo
Visste du at bysyklene i Oslo bidrar til bedre helse på mer enn ett vis? Ikke bare kan du få opp pulsen ved å tråkke…

Ny portal for luftkvalitetsmålinger i Norge
19. januar 2021 lanserer NILU – Norsk institutt for luftforskning portalen «Måledata for luftkvalitet». I tjenesten tilbys oversikt over luftkvaliteten akkurat nå, basert på måledata…

Hvorfor har jeg miljøgifter i kroppen min?
Mange kjemiske forbindelser vi omgir oss med er miljøgifter. En gruppe miljøgifter, polyklorerte bifenyler (PCB), har vært mest dominerende. Alle har dem i blodet sitt,…

 

Nyhetsarkiv

 

Vi forsker på

Siste publikasjoner