Gå til innhold

EN

NILUs forskning skal gi kunnskap og bevissthet om årsaker og konsekvenser knyttet til forurensning og klimaendringer

Vi forsker på

Nyheter fra NILU

Montréalprotokollen: Et eksempel på internasjonalt klimasamarbeid
Den internasjonale ozondagen 16. september: I år kan vi feire at det er 32 år siden den historiske Montréalprotokollen ble undertegnet, og arbeidet med å…

Eldbjørg Heimstad ny leder i Framsenterets forskningsledergruppe
9. september ble Eldbjørg Heimstad fra NILU valgt som ny leder for Framsenterets forskningsledergruppe. Eldbjørg tar over stafettpinnen etter Anita Evenset fra Akvaplan-niva AS.

Fortsatt mye svovel i lufta i Øst-Finnmark
Smelteverket i Nikel og briketteringsanlegget i Zapoljarnij i Nordvest-Russland slipper hvert år ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller (nikkel, kobber, kobolt og arsen). Disse…

 

Nyhetsarkiv

 

Siste publikasjoner