Gå til innhold

EN

NILUs forskning skal gi kunnskap og bevissthet om årsaker og konsekvenser knyttet til forurensning og klimaendringer

Vi forsker på

Nyheter fra NILU

Montréalprotokollen: Et eksempel på internasjonalt klimasamarbeid
Den internasjonale ozondagen 16. september: I år kan vi feire at det er 32 år siden den historiske Montréalprotokollen ble undertegnet, og arbeidet med å…

Eldbjørg Heimstad ny leder i Framsenterets forskningsledergruppe
9. september ble Eldbjørg Heimstad fra NILU valgt som ny leder for Framsenterets forskningsledergruppe. Eldbjørg tar over stafettpinnen etter Anita Evenset fra Akvaplan-niva AS.

Fortsatt mye svovel i lufta i Øst-Finnmark
Smelteverket i Nikel og briketteringsanlegget i Zapoljarnij i Nordvest-Russland slipper hvert år ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller (nikkel, kobber, kobolt og arsen). Disse…

 

Nyhetsarkiv

 

Siste publikasjoner

Rapport/avhandling

Review of the Assessment of Industrial Emissions with Mosses

Mudge, Stephen; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Uggerud, Hilde Thelle
2019

Rapport/avhandling

Screening program 2018. Volatiles, Gd, BADGE, UV filters, Additives, and Medicines.

Schlabach, Martin; Halse, Anne Karine; Kringstad, Alfhild; Nikiforov, Vladimir; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Reid, Malcolm James; Rostkowski, Pawel; Vogelsang, Christian
2019

 

Se alle publikasjoner