Gå til innhold

Nyheter fra NILU

Tynt ozonlag forrige vinter og vår
Den internasjonale ozondagen 16. september: Ozonlaget er fortsatt på bedringens vei. Likevel oppsto et rekordstort ozonhull over Arktis i løpet av vinteren og våren 2020,…

Film fra feltarbeid med polarmåker i Kongsfjorden på Svalbard
Gjennom å analysere blodprøver fra polarmåker kan forskerne finne flere svar på hvordan miljøgifter sprer seg i Arktis. Bli med ut på feltarbeid i Kongsfjorden!

Fordeler og kostnader ved å produsere energi fra fornybare kilder
Fra NILUs årsrapport 2020: Fornybare energikilder som vind eller vann har blitt stadig viktigere for energisektoren det siste tiåret. Men har økt bruk av fornybar…

 

Nyhetsarkiv

 

Vi forsker på

Siste publikasjoner