Gå til innhold

Nyheter fra NILU

Hvorfor har jeg miljøgifter i kroppen min?
Mange kjemiske forbindelser vi omgir oss med er miljøgifter. En gruppe miljøgifter, polyklorerte bifenyler (PCB), har vært mest dominerende. Alle har dem i blodet sitt,…

Antarktisdagen 1. desember: Velkommen til Trollhaugenobservatoriet
1. desember er Antarktisdagen. Dette enorme kontinentet spiller en viktig rolle i mange sammenhenger – ikke minst for klimaet. NILU markerer dagen ved å dele…

Norskledet EU-prosjekt skal redusere plastforsøpling
Det nyoppstartede EU-prosjektet EUROqCHARM skal etablere standardiserte metoder for overvåking og vurdering av plast i miljøet.

 

Nyhetsarkiv

 

Vi forsker på

Siste publikasjoner