Gå til innhold

EN

NILUs forskning skal gi kunnskap og bevissthet om årsaker og konsekvenser knyttet til forurensning og klimaendringer

Vi forsker på

Nyheter fra NILU

Fortsatt mye svovel i lufta i Øst-Finnmark
Smelteverket i Nikel og briketteringsanlegget i Zapoljarnij i Nordvest-Russland slipper hvert år ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller (nikkel, kobber, kobolt og arsen). Disse…

Blyforurensning i arktiske iskjerner viser de økonomiske følgene av krig, pest og sult fra middelalderen og fram til i dag
RENO, Nevada (28. juni, 2019): Hvordan påvirket hendelser som svartedauden økonomien i middelalder-Europa? Partikler av bly fanget dypt nede i den arktiske isen forteller historien.

Rekordsommeren 2018 førte til høye nivåer av helseskadelig luftforurensning
Høye temperaturer, sol dag etter dag og knapt et regnskyll – sommeren 2018 satte rekord etter rekord, også for nivåene av bakkenært ozon i Sør-Norge.…

 

Nyhetsarkiv

 

Siste publikasjoner

Vitenskapelig artikkel

Estimating tropospheric and stratospheric winds using infrasound from explosions

Blixt, Erik Mårten; Näsholm, Sven Peter; Gibbons, Steven John; Evers, Laslo; Charlton-Perez, Andrew; Orsolini, Yvan; Kværna, Tormod
2019

Rapport/avhandling

Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems 2018 – Occurrence and biomagnification

Jartun, Morten; Økelsrud, Asle; Rundberget, Thomas; Enge, Ellen Katrin; Rostkowski, Pawel Marian; Warner, Nicholas Alexander; Harju, Mikael; Johansen, Ingar
2019

 

Se alle publikasjoner