Gå til innhold

Forskere finner spor av skismøring i meitemark

Skiløyper
Foto: Ingunn Trones, NILU

Nye undersøkelser viser at stoffer som gir skiene dine glid, ender opp i meitemark nær skiløyper i Oslomarka.

Seniorforsker Dorte Herzke og kollegaer ved NILU – Norsk institutt for luftforskning og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjort undersøkelsene på oppdrag fra Miljødirektoratet, og de mener det kan være en sammenheng mellom det vi smører skiene våre med, og stoffene de finner igjen i meitemarken.

Samlet meitemark

Meitemarkene i undersøkelsen ble samlet inn i Oslo i fjor, blant annet fra et område i nærheten av skiløypene rundt Voksenkollen.

Det er i de sistnevnte markene forskerne fant høye nivåer av perfluorerte stoffer, såkalte PFAS-er. Dette er en stor gruppe kjemiske forbindelser som brukes i en rekke forbrukerprodukter fordi de virker vann-, fett- og smussavstøtende.

Stoffene har også svært betenkelige egenskaper. De er meget stabile og vanskelige å bli kvitt når de først kommer ut i miljøet, og det er påvist at flere av dem hoper seg opp i organismer. Det gir økt risiko for skade på mennesker og dyr.

Trenger mer kunnskap

Fram til nå har søkelyset vært på PFOS og PFOA, som blant annet er blitt brukt i henholdsvis brannskum og allværsjakker. Begge er nå strengt regulert i Norge.

Les også: Ikke lenger PFOS i klær og turutstyr

Ny informasjon viser at også andre PFAS-forbindelser kan være svært miljøskadelige. Miljødirektoratet har gjennomført egne produkttester, og disse har avslørt at noen av disse forbindelsene finnes i skismøring som skal gi bedre glid.

Når forskere finner høye nivåer av de samme stoffene i meitemark fra områdene rundt noen av Norges mest populære skiløyper, ønsker man å se nærmere på sammenhengen. Derfor har forskerne vært ute igjen i høst, og samlet inn flere meitemarker.

Urbane miljøgifter

Meitemarkundersøkelsene er en del av overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i terrestrisk og bynært miljø». Sammen med «Miljøgifter i en urban fjord» skal disse to programmene gi oss mer kunnskap om hvilke miljøgifter vi omgir oss med i dagliglivet, og om hvordan de sprer seg og påvirker våre omgivelser.

Les også: Giftige dyr = giftige byer?

I tillegg til meitemark har forskerne tatt prøver av rev, gråtrost, måker og spurvehauk.

Mange av miljøgiftene som finnes i disse dyra er stoffer som brukes i vanlige forbrukerprodukter, som for eksempel PFAS-er og tungmetaller.

Herzke forteller at de i tillegg til PFAS-stoffene også fant bly i meitemark fra Oslo. Konsentrasjonene var henholdsvis 8 og 15 ganger høyere i meitemark fra Oslo enn i meitemarkene fra referanseområder i Telemark og Aust Agder. Også kvikksølv- og kadmiumnivåene var vesentlig høyere i mark fra Oslo.