Gå til innhold

NILU analyserer plast for NRK

NRK filmer Pawel Rostowski i laboratoriet
Foto: Ingunn Trones, NILU

I programmet «Forbrukerinspektørene» onsdag 12. oktober lurer NRK på om produsentene følger regelverket når det gjelder innhold av bisfenol A (BPA) i forbrukerartikler laget av polykarbonatplast. NILU har bidratt med analyser av plastproduktene NRK har med i programmet.

Produkter laget av polykarbonatplast kan inneholde stoffet bisfenol A, med forkortelsen BPA. Avhengig av mengde kan bisfenol A være blant annet hormonforstyrrende, skadelig for øynene, allergifremkallende og irriterende for luftveiene. Et forslag om strengere helsefareklassifisering for bisfenol A er til behandling i EU, og i Norge står bisfenol A på myndighetenes liste over stoffer som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø. Målet er at BPA-utslippene skal reduseres vesentlig innen 2020.

Disse restriksjonene har ført til at en rekke produkter, så som tåteflasker, drikkeflasker og matbokser, nå fremstilles uten bisfenol A. Disse produktene er merket «BPA-free» eller liknende. Journalistene i NRK-programmet «Forbrukerinspektørene» lurte på om merkingen holdt mål, så de ba seniorforsker Pawel Rostkowski ved NILUs avdeling for miljøkjemi om å teste et utvalg tilfeldige drikkeflasker, matbokser og skåler. Hensikten var å finne ut om de inneholdt bisfenol A eller ikke.

Tilfredsstillende resultat

Rostkowski forklarer at forskere tidligere har funnet ut at bisfenol A kan vandre fra beholderen og over i innholdet, for eksempel mat og drikke. Derfra kan stoffet transporteres videre til mennesker og miljø. Det er derfor viktig at forbrukeren får god informasjon om hva forskjellige produkter inneholder.

Pawel Rostkowski forteller videre at testene som ble utført i NILUs laboratorium er egnet for å simulere normal, daglig bruk av drikkeflasker og matbokser/skåler man oppbevarer varm mat i, eller som man varmer opp mat i (se faktaboks).

– De aller fleste produsenter av matemballasje for hverdagsbruk er seriøse og følger regelverket, sier han. – Derfor fant vi da også bisfenol A i kun tre av produktene som var merket «BPA-free», og i svært små mengder. Skålen som inneholdt mest bisfenol A inneholdt under 12 nanogram (0.000000000012 kg), og dette er i tråd med gjeldende regelverk.»

Pawel Rostkowski ved PC
Seniorforsker Pawel Rostkowski, NILU Foto: Ingunn Trones, NILU

Bisfenoler hermer hormoner

Dr. Maria Dusinska er seniorforsker og vitenskapelig ansvarlig for Helseeffektlaboratoriet på NILU og forsker på nanotoksisitet – giftigheten av nanomaterialer.

– Det er gjort mange studier på toksisiteten av bisfenol A, forklarer Maria, – og vi vet en del om de skadelige effektene dette stoffet har. Men det finnes også en rekke andre bisfenoler som brukes i stedet for bisfenol A i ulike produkter. Mange av disse har flere av de samme negative effektene som bisfenol A, så som hormonforstyrrende virkning, skader på celler, nerver eller gener, skader på reproduksjonssystemene våre, og ulike dioksinliknende effekter – noen av dem i samme eller enda høyere grad enn bisfenol A.

Dette betyr også at forskerne må finne ut mer om hvor potensielt farlige disse bisfenolene er i samlet flokk – såkalt «co-eksponering» eller cocktaileffekt.

Legg maten på en tallerken

Pawel Rostkowski forteller videre at de fant små mengder av andre bisfenoler i flere flasker og bokser (se faktaboks). Mengdene i alle de testede produktene er lave, men for å si noe om hvor mye man faktisk får i seg må man også vite noe om hvor ofte de ulike gjenstandene brukes.

Han understreker at det er viktig at vanlige forbrukere får øynene opp for hva slags plastemballasje vi har i kjøkkenskapet, og hvordan vi skal bruke den.

– Er matboksen eller drikkeflasken din ikke merket «BPA-free» bør du ikke bruke den til å oppbevare mat og drikke, sier han. – Det gjelder særlig for varm mat eller oppvarming, for når innholdet er varmt er det lettere for bisfenolene å vandre fra emballasjen og over i maten.

Er du usikker, er forskerens råd enkelt: Legg maten over på en tallerken før du varmer den opp, og bruk drikkeflasker eller termoser laget av glass og metall.

Laboratorietestene

Alle flaskene, skålene og boksene (bortsett fra én matboks, som tidligere var brukt av en familie med små barn) som ble testet er kjøpt inn av NRK, i vanlige butikker som finnes over hele landet. Utvalget besto av fire vannflasker, tre matbokser/oppbevaringsbokser, tre skåler/boller og en stekespade. Tre av boksene og en skål var merket «BPA-free», de andre gjenstandene var ikke merket.

  • Alle matboksene/plastboksene ble på forhånd skylt med en kald 50/50-blanding av ultra-rent, bisfenolfritt vann og sprit.
  • I laboratoriet hos NILU ble så flaskene fylt med 500 ml varmt, ultra-rent vann og plassert i ultralydbad i 10 minutter (for å akselerere risting). Deretter ble vannet fra flaskene opparbeidet/oppkonsentrert videre og analysert for å sjekke om det inneholdt bisfenoler lekket fra materialet flaskene er laget av.
  • Matoppbevaringsboksene/skålene ble fylt med 200 ml varm 50% ultra-ren etanol i ultra-rent vann (i henhold til EU-direktiver benyttes dette som næringsmiddelsimulant). Denne blandingen fikk stå i to timer i boksene og skålene, før den ble opparbeidet videre og analysert.
  • Noen produkter merket som trygge til bruk i mikrobølgeovn ble etter første analyse igjen fylt med næringsmiddelsimulant. Så ble de satt i mikrobølgeovnen og varmet opp i 3 minutter. Deretter ble de ytterligere behandlet og analysert som beskrevet over.
  • Etter at flasker og matbokser var skylt og fylt med vann eller næringsmiddelsimulant, ble de tilsatt en blanding av isotopisk merkede interne standarder. Slike isotop-standarder blir brukt for å kunne kvantifisere ulike bisfenoler.
  • Det ble også benyttet såkalte «blindprøver», i dette tilfellet glassbegre, som ble behandlet på eksakt samme vis som plastartiklene. Analysene viste at disse ikke inneholdt bisfenoler overhodet (som forventet).
  • Testene viste at blandingen i skålen som var merket «BPA-free» likevel inneholdt 11,6 nanogram bisfenol A. Skålene, boksene og stekespaden som ikke var merket «BPA-free» inneholdt både bisfenol A og andre typer bisfenoler. Av vannflaskene var kun én ikke merket «BPA-free», og den inneholdt da også bisfenol A. De andre var BPA-frie (men en inneholdt 0,491 nanogram bisfenol S).
  • I de produktene som også ble testet med næringsmiddelsimulant og varmet opp i mikrobølgeovnen i 3 minutter, fant forskerne 2-3 ganger høyere nivåer av bisfenol A i forhold til før de ble varmet opp.
  • Analysemetodene NILU benytter er svært følsomme. Derfor er våre laboratorier også i stand til å finne bisfenoler i de lave konsentrasjonene som ble funnet i denne testen utført for NRK.