Gå til innhold

EN

Trollhaugen: NILUs observatorium i Antarktis

Trollhaugen-observatoriet i Antarktis
Foto: Are Bäcklund, NILU

Fryser du? I Dronning Maud Land i Antarktis ligger temperaturen akkurat nå på mellom minus 27 og minus 33 grader.

Heldigvis var det ikke like kaldt der nede for noen uker siden, da lå det mellom minus 7 og minus 12.

– Så lenge det var vindstille var det rene påskestemningen, forteller seniorforsker Chris Lunder. Han og senioringeniør Are Bäcklund er nylig tilbake fra et 6 ukers opphold i Antarktis, nærmere bestemt på Trollhaugen-observatoriet like ved den norske Trollstasjonen i Dronning Maud Land. Observatoriet ligger på 72°00’42″S  02°32’06″E og 1553 meter over havet, mellom det antarktiske platået og kysten.

NILU har hatt observatorium i Antarktis siden januar 2007. I 2014 ble det flyttet opp på «Trollhaugen» for å unngå lokal påvirkning. Utsikten der oppe fra er, som dere ser, ganske formidabel!

For å se video i fullskjerm må den i enkelte nettlesere åpnes i YouTube: Aktiver bildet og klikk på YouTube nederst til høyre i bildet

Installasjonene på taket er ulike måleinstrumenter og inntak for luftprøver. På Trollhaugen måler NILU blant annet kvikksølv, totalt og bakkenært ozon, aerosoler, UV-stråling, organiske miljøgifter (POPs), hydrokarboner og CO. I tillegg kommer målinger av mer enn 30 klimagasser, herunder halogenholdige klimagasser, metan og CO2. Som en av svært få forskningsinstitusjoner i verden driver NILU atmosfæreforskning ved begge poler, og har dermed mulighet til å sammenlikne måleresultater fra de to «ytterpunktene».
Les mer om Trollhaugen-observatoriet