Gå til innhold

Zeppelinobservatoriet og skipet Nuka Arctica får godkjent-stempel fra ICOS

Zeppelinobservatoriet
Foto: Markus Fiebig

Klassifiseringene fører til bedre deling av klimadata på tvers av det europeiske nettverket for klimagass­overvåkning.

Zeppelinobservatoriet
Zeppelinobservatoriet ligger på Zeppelinfjellet ved Ny-Ålesund på Svalbard. Her måler NILU mer enn 20 klimagasser, inkludert halogen­holdige klimagasser, metan, CO2 og ozon.

Til lands, til havs og i lufta med, på tvers av hele Europa, står målestasjonene til ICOS-nettverket (Integrated Carbon Observation System). To av stasjonene i Norge har nå fått oppgradert sertifisering – både skipet Nuka Arctica og Zeppelinobservatoriet på Svalbard når klasse 1. Dette gjør det lettere å sammenligne trender og konsentrasjoner på tvers av landegrenser.

Sertifiseringen av havmålinger gjøres av ICOS’ Ocean Thematic Centre, styrt fra Uni Research og Universitetet i Bergen som er partnere i Bjerknessenteret. De atmosfæriske målingene styres fra Athmospheric Thematic Centre ved LSCE i Frankrike. Seks måneders data må leveres for å godkjenne klassifiseringen. Klasse 1 utgjør måleinstrument for alle ICOS’ sentrale variabler, klasse 2 utgjør tilsvarende for ICOS’ kjernevariabler.

– Særlig er målingene av karbondioksid og metan i atmosfæren i Norge, norske territorier og farvannene rundt Svalbard av interesse, forklarer seniorforsker Cathrine Lund Myhre fra NILU. NILU er stasjonseier og har det faglige ansvaret på Zeppelinobservatoriet.

Observatoriet ligger på Zeppelinfjellet, 474 moh. ovenfor Ny-Ålesund, langt unna lokale forurensningskilder. Den unike beliggenheten gjør Zeppelinobservatoriet til et ideelt sted for overvåkning av globale atmosfæriske endringer og langtransportert forurensning inn i Arktis.

Feires på ICOS’ generalforsamling i Bergen

– Det er få andre arktiske stasjoner, og dette er et særlig viktig område der klimaendringene går raskere enn ellers i verden. Kombinert med målinger fra flere land, skal disse benyttes i et modellsystem som beregner utslippene, basert på observasjonene. Dette vil sette oss i stand til å forstå utslipp og evaluere effekten av ulike klimatiltak på en stadig bedre måte, sier Lund Myhre.

På Nuka Arctica undersøkes et område fra Nordsjøen, over Norskehavet ved Shetland, og Nord-Atlanteren til Diskobukta på Grønland. Sammen med flere andre skip i ICOS har de oversikt over Atlanterhavet, og utgjør en stor ressurs for den globale karbonovervåkningen.

– Klassifiseringen gjør det lettere å sammenligne med andre lands observasjoner. Det er viktig for hele systemet, man vil at andre skal bruke det, sier Meike Becker ved Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen.

ICOS har for tiden 131 stasjoner som gjør målinger i havet, på landområder og i atmosfæren. Av disse utgjør 59 klasse 1, 42 klasse 2, og resten er assosierte stasjoner under nettverket. Sertifiseringen feires på ICOS’ generalforsamling i Bergen den 30. og 31. mai.

Skipet Nuka Arctica
Nuka Arctica samler verdifulle vitenskapelige data, som fremmer vår kunnskap om de nordatlantiske havområdenes rolle for bl.a. varmetransport og karbonopptak. Måleprogrammet på Nuka Arctica ble startet tidlig på 2000-tallet, og omfatter per i dag temperatur underveis, saltholdighet, havstrøm (ADCP) og CO2-partialtrykk i luft- og sjøoverflate (pCO2).