Gå til innhold

EN

Beregner lystgassbudsjettet

Fra NILUs årsrapport 2017: «Lystgass» høres harmløst ut. Men gassen, som også er kjent som dinitrogenoksid, er den tredje viktigste klimagassen i atmosfæren og slik sett ikke noe å le av.

I tillegg til å være en viktig klimagass, er dinitrogenoksid eller N2O et av de viktigste ozonnedbrytende stoffene i atmosfæren, etter at Montréal-protokollen stoppet bruken av klorfluorkarboner (KFK-er). Derfor er det viktig å vite så mye som mulig om alle prosessene som produserer N2O.

Ser på alle sider av saken

Seniorforsker Rona L. Thompson er en av de to lederne for N2O-delen av prosjektet «the Global Carbon Project».

Rona L. Thompson er seniorforsker ved NILUs avdeling for atmosfære og klima, i tillegg til å være en av to ledere for N2O-delen av prosjektet «the Global Carbon Project».

– Jeg ble spurt om å være med på å lede denne nye aktiviteten i desember 2015, sier hun, – og vi begynte arbeidet året etter. Jeg tar for meg atmosfæriske observasjoner og modellering av N2O.

Andre forskere som deltar i prosjektet ser på N2O-utslipp fra landbruk, naturlige utslipp, utslipp av avløpsvann og andre aspekter av N2O-budsjettet. Dette budsjettet skal bestå av en så nøyaktig som mulig oversikt over alle utslipp, opptak og endringer av N2O.

Kunstgjødsel er hovedkilden

– Bruken av kunstgjødsel i landbruket er den viktigste kilden til nitrogenoksid i dag, forklarer Thompson. – Hvis vi kan redusere bruken av kunstgjødsel som inneholder nitrogen, vil vi også se en reduksjon av N2O i atmosfæren.

Det er imidlertid ikke så lett å redusere bruken av kunstgjødsel, da det trengs for å dyrke nok mat. I vestlige land forsøker ­bøndene nå å bruke gjødsla mer effektivt, og er i stand til å dyrke fram like store eller til og med større avlinger med mindre kunstgjødsel. Det samme er dessverre ikke tilfellet i flere fremvoksende økonomier, blant annet i Asia, der bruken av kunstgjødsel stiger samtidig som effektiviteten går ned.

Skal gjøre N2O synlig for verden

– Nå skal vi begynne å se på hvordan alt passer sammen, sier Thompson. – Vi sjekker hvordan den atmosfæriske økningen av N2O stemmer overens med alle utslipp og opptak. Vi planlegger også å publisere vitenskapelige artikler, i tillegg til å legge ut alle resultatene i form av interaktiv grafikk på Global Carbon Project-nettstedet. Da blir det mulig for hvem som helst å få oversikt over N2O-utslippene, både globalt og regionalt.

Les hele NILUs årsrapport 2017:

Les årsrapporten i pdf

Les årsrapporten på nett (www.issuu.com):