Gå til innhold

NILU og Norges Skiforbund jobber sammen mot fluor

Skiløper i innspurt
Foto: Knut Kristoffersen

Oslo, 21. oktober 2018: Norges Skiforbund innfører forbud mot fluorholdig skismøring for aldersbestemte klasser til og med 16 år. For å sjekke at forbudet overholdes vil de bruke en metode utviklet ved NILU – Norsk institutt for luftforskning.

Martin Schlabach
Seniorforsker Martin Schlabach har vært primus motor for utvikling av den nye metoden for å avsløre bruk av fluorholdig skismøring.

– Fluorstoffer gir god gli, men de er svært farlige for mennesker å puste inn og også skadelige for miljøet. Derfor er vi veldig glade for at Norges Skiforbund nå tar grep for å få slutt på bruken av disse miljøgiftene i en sport vi liker å se på som sunn for både folk og fe, sier seniorforsker Martin Schlabach i NILUs avdeling for miljøkjemi. Han har vært primus motor for utvikling av metoden på instituttet.

Enkel og rask metode

I samarbeid med det tyske Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV har NILU utviklet en enkel og rask metode for testing av skismøring under skirenn. Den går enkelt fortalt ut på at det før rennet tas stikkprøver av skisåler ved hjelp av en spesiell teip. Teipbiten sendes så inn til analyse, som foreløpig dessverre tar en ukes tid. Det er derfor ikke mulig å avsløre fluorbruk på stedet, men utøverens klubb vil få tilbakemelding i etterkant, og kan følge det opp. Slik unngår man dessuten at unge utøvere diskvalifiseres eller straffes på andre måter lang tid etter at rennet er gjennomført.

– Denne metoden er enkel, den lar seg gjennomføre under reelle forhold, og den krever lite tilpassing av eksisterende måleinstrumenter og metoder, forklarer Schlabach. – Det var den metoden vi hadde mest tro på under utviklingen, og nå ser vi fram til å teste den ut i samarbeid med Skiforbundet.

Ønsker seg totalforbud

Tilbake i 2015 fant forskere fra NILU og Norsk institutt for naturforskning (NINA) først ut at meitemarken fra Voksenkollen var fulle av fluorstoffer. Konklusjonen var at funnet kunne tilskrives nettopp bruk av fluorstoffer i skismøring.

Per i dag finnes det flere hundre ulike fluorstoffer, og det utvikles stadig nye. Mange av dem vil også kunne brukes for å forbedre skismøring – og med det resultatene i løypa. Så Schlabach påpeker at et forbud må gjelde for hele gruppen fluorstoffer.

– Å forby det for barn og unge er en start, sier Schlabach, – men jeg håper på et totalforbud på sikt. Det er den eneste måten vi kan forhindre at disse fluorstoffene fortsetter å gjøre skade på både mennesker, miljø og skisporten selv.