Gå til innhold

EN

NILU arrangerer internasjonal workshop om risikostyring av nanoteknologi

Barcode sett fra sjøen
Barcode sett fra sjøen Foto: Colourbox

Fremstilte nanomaterialer (ENM) gir store muligheter for industrien, men kan ha uforutsigbare konsekvenser for helse og miljø. Denne uken er risikostyring av nanomaterialer tema for en prosjektworkshop i Oslo, arrangert av NILU.

NILU – Norsk institutt for luftforskning er koordinator for RiskGONE-prosjektet og arrangør av den kommende prosjektworkshopen. Maria Dusinska, seniorforsker og leder av helseeffektlaboratoriet ved NILU, er ivrig etter å fortelle om den:

– Fremstilte nanomaterialer (Engineered nanomaterials – ENMs) gir mulighet for gjennombrudd innen mange områder innen industrien. De kan forbedre kvaliteten på produkter, velferd og miljø, sier Dusinska.

– Men, legger hun til, fremstilte nanomaterialer kan også ha negativ innvirkning på helse og miljø, og genererer økende bekymring hos publikum, akademia og myndigheter verden over. Derfor er RiskGONE-prosjektet og den kommende prosjektworkshopen svært viktig.

– Workshopen vil samle kjente nasjonale og internasjonale eksperter innen ulike områder av risikostyring av nanoteknologi. Den vil fremme kontakt, diskusjon og samarbeid mellom forskere, samfunnsinteressenter og myndigheter, sier hun.

– I løpet av workshopen vil det være foredrag og diskusjoner, og mulighet for å utveksle informasjon om den nyeste utviklingen og fremtidige trender innen området.

– Vi håper denne workshopen blir en plattform for å skape og styrke samarbeid og koblinger mellom nasjonale og internasjonale eksperter, legger hun til.