Gå til innhold

Lufta er for alle – bli med og mål svevestøv!

Måler for luftforurensning festet til et tre
Foto: Ingunn Trones, NILU

Vil du være med og forske på lufta der du bor? Forskere fra NILU – Norsk institutt for luftforskning inviterer skoleelever og alle andre interesserte til å måle svevestøv i sitt nabolag, ved hjelp av enkle og rimelige målemetoder.

– «Lufta er for alle» er et skoleprosjekt om luftforurensning som NILU har utviklet med støtte fra Astma- og allergiforbundet, Oslo kommune og Extrastiftelsen, forteller seniorforsker og prosjektleder Núria Castell.

– Grunnen til at vi har valgt å kjøre prosjektet i perioden 15. mars til 15. mai er fordi dette er høysesong for svevestøvforurensning i norske byer.

«Lufta er for alle» er også en del av Miljøhovedstadsåret 2019, og har skoleklasser i fjerde trinn som hovedmålgruppe. Men Núria understreker at alle som vil er velkommen til å delta, og du kan bo hvor som helst i landet.

NILU bruker allerede stasjonære målestasjoner til å overvåke luftkvaliteten i Oslo og en rekke andre byer. Men denne målekampanjen kan bidra til at forskerne får data om svevestøv fra mange flere steder, og dermed i mye større detalj. Det er nyttig når forskerne og politikerne skal finne ut hva de kan gjøre, og hvor, for å sikre bedre luftkvalitet.

Hvordan måler du svevestøvet?

– Målingene skal gjøres med veldig enkle midler, forklarer Núria. – Det meste av det du trenger kan du finne og skrive ut på nettsiden til prosjektet, https://luftaforalle.nilu.no/. Du skriver ut luftmålerne på ark, og så limer du dem på papp fra for eksempel en melkekartong. I tillegg trenger du vaselin og noe å henge opp luftmålerne med.

Vaselinet smører du på firkanten på luftmåleren, og når svevestøvet fyker forbi fester det seg i vaselinet. Etter en uke henter du inn luftmålerne, og sammenlikner mengden støv på måleren med en egen støvskala som også finnes på nettsiden.

Metoden høres kanskje enkel ut, men Núria forsikrer at det fungerer. Hun har testet luftmålerne ved å henge dem opp ved siden av de stasjonære målestasjonene, og resultatene sammenfalt godt.

Seniorforsker Núria Castell viser fjerdeklassingen Elin Bakkerud Depuis hvordan man gjør klar luftmåleren til bruk.
Målekampanjen «Lufta er for alle» startet opp fredag 15. mars, med kick-off på Årvoll skole i Oslo. Seniorforsker Núria Castell viser fjerdeklassingen Elin Bakkerud Depuis hvordan man gjør klar luftmåleren til bruk.

Bli med og lag et luftkvalitetskart!

Hver luftmåler skal henge ute i en uke, og så skal den hentes inn og resultatene registreres på et interaktivt luftkvalitetskart. Jo flere som er med på målekampanjen, jo bedre blir luftkvalitetskartet, og jo mer får luftforskerne vite om svevestøvet i lufta i løpet av disse ukene.

– I tillegg til selve målingen har vi lagt opp til at elevene og andre som er med skal lære om hva luftforurensning er og hvor den kommer fra, sier Núria. – På nettsiden får de også vite litt om hvordan luftforurensning påvirker helsen vår og hva vi som enkeltpersoner kan bidra med for å gjøre lufta vår renere og bedre å puste i.

Bli med og hjelp til med å gjøre lufta ren for alle!