Gå til innhold

NILU feirer 50 år med jubileumsbesøk til Zeppelinobservatoriet

Zeppelinfjellet med Ny-Ålesund i front

I 2019 feirer NILU sitt 50-årsjubileum, og som del av feiringen dro representanter fra ledelsen og inviterte gjester på et besøk til Zeppelinobservatoriet i Ny-Ålesund 1.-3. april.

Zeppelinobservatoriet, som i år har vært i drift i 30 år, befinner seg på Zeppelinfjellet utenfor Ny-Ålesund. Der det ligger på 79 grader nord har det en unik beliggenhet som gjør det til et ideelt sted for overvåkning av globale atmosfæriske endringer og forurensning.

NILU driver Zeppelinobservatoriet i nært samarbeid med Norsk Polarinstitutt. Norsk Polarinstitutt har den daglige tekniske oppfølgingen av observatoriet, mens NILU er forskningsfaglig ansvarlig. I tillegg bidrar Kings Bay med praktisk støtte og tilrettelegging for forskere og andre gjester som besøker Ny-Ålesund.

– Vi må få takke både Kings Bay og Polarinstituttet for all hjelp i forbindelse med jubileumsbesøket, sier NILUs administrerende direktør Kari Nygaard.

– Fra hotellrom til nydelig mat, transport og praktisk hjelp både før og under besøket, dette hadde ikke latt seg gjennomføre uten dem.

Velkommen til Ny-Ålesund!

Statssekretær Atle Hamar holder velkomsttale
Med oss til Ny-Ålesund hadde vi en rekke prominente gjester, blant dem statssekretær Atle Hamar fra Klima- og miljødepartementet (KLD). I sin tale under velkomstarrangementet mandag 1. april sa han blant annet at etableringen av Zeppelinobservatoriet tilbake i 1989 var en viktig og riktig investering, sett fra KLDs side. Han fortsatte med å understreke at det er viktig kunnskap som produseres på observatoriet, og som inngår som del i den dagsaktuelle debatten.
Øystein Hov holder tale
Neste på talerstolen var Øystein Hov, tidligere NILU-direktør og nå generalsekretær i Det Norske Vitenskaps-Akademi. Han ga et historisk tilbakeblikk på etableringen av Zeppelinobservatoriet.
Hans-Christen Hansson holder innlegg
Målingene som utføres på Zeppelinobservatoriet har fra starten av vært gjort i tett samarbeid med Stockholms Universitet, her representert ved professor Hans-Christen Hansson. Han fortalte om arbeidet med aerosoler, skyer og globale endringer sett i lys av arbeidet utført på Zeppelin.
Kjetil Tørseth holder innlegg
Det siste faglige innslaget sto NILUs forskningsdirektør Kjetil Tørseth for. Hans foredrag tok utgangspunkt i den kommende jubileumsartikkelen om Zeppelinobservatoriet, og tok for seg utviklingen i luftkvalitet siden måleaktiviteten startet. Blant mange gode poeng trakk han blant annet fram målingenes viktige rolle i at de bringer forskerne inn i det politiske landskapet, og setter forskningen på dagsorden.

Et observatorium i toppsjiktet

Utsikt fra Zeppelinobservatoriet
Tirsdag 2. april var det tid for besøk på Zeppelinobservatoriet, 474 meter over havet. Veien opp går via taubane, som på det høyeste punktet henger ca. 40 meter over bakken. Seniorforsker Ove Hermansen og ingeniør Are Bäcklund sto for omvisningen, som også omfattet en tur ut på plattformen utenfor observatoriet. Været bød ikke på de beste forhold, men utsikten er likevel formidabel!
Ove Hermansen, Kjetil Tørseth og Øystein Hov i et av instrumentrommene.
Vi fikk også besøke instrumentrommene på observatoriet. Fra venstre: Ove Hermansen, Kjetil Tørseth og Øystein Hov.
Kari Nygaard, Atle Hamar, Ove Hermansen, Ole Arve Misund i et av instrumentrommene på Zeppelinstasjonen.
(F.v.) Adm.dir. Kari Nygaard (NILU), statssekretær Atle Hamar, Ove Hermansen (NILU) og direktør Ole Arve Misund (Norsk Polarinstitutt) under omvisningen inne i instrumentrommene på Zeppelinstasjonen.
Ny Ålesund med Zeppelinfjellet i bakgrunnen
Kings Bay bød også på en svært interessant omvisning i byen, der vi fikk besøke både det gamle telegrafkontoret, museet og andre historiske bygninger. Her ser vi Ny-Ålesund med Zeppelinfjellet i bakgrunnen.

Veggmalerier

Amundsenvillaen, der polfarer Roald Amundsen bodde da han var i Ny-Ålesund, er flott restaurert med fokus på veggmaleriene fra tiden som «Nordpol Bar».

Deltakerne under festmiddagen
Tirsdagen ble avsluttet med festmiddag og mange hyggelige gratulasjoner fra venner og samarbeidspartnere.
NILUs administrerende direktørK ari Nygaard ønsket gjestene til bords. Også på bildet er statssekretær Atle Hamar (t.v.) og Roar Skålin, direktør på Meteorologisk institutt.
Gratulasjoner på tavle
Onsdag 3. april var det tid for å ta farvel med Ny-Ålesund og Zeppelinobservatoriet. Tusen takk for oss, og takk for god mottakelse!