Gå til innhold

Ny DiCaprio-dokumentar med NILU-forsker på rollelisten har premiere på Filmfestivalen i Cannes 2019

Filmplakat, kuttet

Dokumentarfilmen ICE ON FIRE fokuserer på forskningen som ligger bak dagens klimavitenskap. Forskere fra NILU og CAGE er med i filmen, produsert og fortalt av Oscar®-vinneren Leonardo DiCaprio.

ICE ON FIRE er regissert av Leila Conners og har premiere onsdag 22. mai på Filmfestivalen i Cannes, og på HBO 11. juni.

– Mine partnere og jeg ønsket å lage ICE ON FIRE for å gi en stemme til forskerne som jobber utrettelig hver dag, i kampen mot klimaendringene, sier produsent og forteller Leonardo DiCaprio.

Løfter fram banebrytende arktisk vitenskap

Filmplakat ICE ON FIRE
Den offisielle filmplakaten for dokumentaren ICE ON FIRE

Noen av forskerne som medvirker i ICE ON FIRE kommer fra NILU – Norsk institutt for luftforskning ved Kjeller utenfor Oslo og UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø. Filmteamet besøkte Centre for Arctic Gas Hydrate Environment and Climate, CAGE, for å sette søkelyset på forskning på en potensielt svært globalt viktig klimagass: Metan.

Metan er en drivhusgass langt sterkere som CO2, med en levetid i atmosfæren på rundt 10 år. Store mengder metan ligger lagret under havbunnen i form av såkalte metanhydrater, en isliknende substans. Hvis bare litt av metanet som er lagret i disse arktiske metanlagrene brått skulle slippe ut i atmosfæren, kan det endre jordas atmosfæriske sammensetning og sette fart på global oppvarming og havnivåstigning.

Seniorforsker Cathrine Lund Myhre ved NILU ble invitert til å være med i filmen av CAGE, på bakgrunn av samarbeidet om prosjektet MOCA – Methane Emissions from the Arctic Ocean to the Atmosphere: Present and Future Climate Effects.

Lund Myhre arbeider hovedsakelig med forståelse for atmosfærisk sammensetning og -forandring, og forklarer at metankilder kan være både naturlige og en følge av menneskelig aktivitet.

– En stor del av metanet skriver seg fra naturlige kilder som er sårbare for klimaendringer, sier hun.

– Å begrense eller kontrollere disse er utenfor vår kontroll, så det eneste vi kan gjøre i forhold til disse kildene er å unngå at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger. Vi trenger dessuten mer kunnskap om disse utslippene, hvor kraftige de er og hvordan de reagerer på klimaendringer. Samtidig skriver de fleste – rundt 60% – av dagens metanutslipp seg fra menneskelige aktiviteter, og disse kan kontrolleres.

– Isdekkene på planeten vår er enormt sårbare for klimaendringer, og de styrer komplekse systemer for metanutslipp, sier CAGE-direktør Karin Andreassen. – Vi ønsker alle initiativer som kan kaste lys over den spesifikke forskningen vi gjør velkommen, fordi det er en del av den globale samtalen vi alle må bidra til.

ICE ON FIRE gransker løsninger og bærer med seg håp

– Vi ønsket å lage en film som skildrer jordas skjønnhet, samtidig som vi fremhever nødvendige tiltak på tvers av fornybar energi og karbonfiksering sier DiCaprio. Han fortsetter; Denne filmen gjør mer enn å vise hva som står på spill hvis vi fortsetter på en kurs av passivitet og selvtilfredshet – den viser hvordan vi ved hjelp av dedikerte forskere kan kjempe tilbake. Jeg håper publikum vil bli inspirert til å selv iverksette tiltak for å beskytte vår vakre planet.

Filmen gir et innblikk i innovasjoner som tar sikte på å redusere karbon i atmosfæren, noe som kan bane vei for å dempe den globale temperaturstigningen og dermed være til fordel for alt liv på planetens.

– Å stå foran et filmkamera er ikke hverdagskost for meg, sier Cathrine Lund Myhre, – men det er viktig å formidle kunnskap om rollen metan spiller i klimaendringene, og det vi ser i Arktis. Jeg er veldig glad vi fikk denne muligheten til å nå ut via ICE ON FIRE.

Cathrine Lund Myhre blir intervjuet
Seniorforsker Cathrine Lund Myhre fra NILU blir intervjuet av TV-teamet Foto: Maja Sojtaric, CAGE.

Overvåkning, observasjoner og modellering er avgjørende for fremtiden

De arktiske områdene er utfordrende, og forskningen er både tidkrevende og dyr. Gode observasjoner og studier som belyser karbonsyklus er imidlertid fortsatt helt nødvendig for å forstå klimasystemet.

– Det er helt avgjørende at vi forstår metankildene, og forholdet mellom naturlige og menneskeskapte endringer i dem, sier Lund Myhre.

– Den økningen i atmosfæren vi ser nå, ser ikke ut til å utelukkende kunne forklares ved utslipp fra menneskelig aktivitet. Endringer i naturlige systemer er vanskeligere å forutsi, og svært vanskelige å kontrollere, så vi må handle mens vi ennå kan.

Norske forskere som medvirker i filmen:
Cathrine Lund Myhre:

Seniorforsker ved NILU – Norsk institutt for luftforskning. Prosjektleder for MOCA-prosjektet og for det norske overvåkningsprogrammet for klimagasser.
Kontakt: clm@nilu.no, telefon: 482 21 353

Jürgen Mienert:

Professor, CAGE, UiT – Norges arktiske universitet.
Kontakt: jurgen.mienert@uit.no

Pavel Serov

Forsker, CAGE, UiT – Norges arktiske universitet.
Kontakt: pavel.russerov@uit.no
Tlf. +4799867350