Gå til innhold

Eldbjørg Heimstad ny leder i Framsenterets forskningsledergruppe

Anita Evenstad og Eldbjørg Heimstad
Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret.

9. september ble Eldbjørg Heimstad fra NILU valgt som ny leder for Framsenterets forskningsledergruppe. Eldbjørg tar over stafettpinnen etter Anita Evenset fra Akvaplan-niva AS.

Forskningsledergruppen (FLG) er Framsenterets øverste organ for forskningsledelse. Det består av én oppnevnt representant fra hver av de av de 20 deltagende institusjonene som ønsker å delta, samt flaggskiplederne. Som ny nestleder i FLG ble Alma Thuestad, Norsk institutt for kulturminneforskning, valgt.

Eldbjørg er forskningsdirektør for nordområdene ved NILU, og leder også framsenterets flaggskip «Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse».