Gå til innhold

Montréalprotokollen: Et eksempel på internasjonalt klimasamarbeid

Den internasjonale ozondagen 16. september: I år kan vi feire at det er 32 år siden den historiske Montréalprotokollen ble undertegnet, og arbeidet med å redde ozonlaget kom i gang.

På 80-tallet ble det for alvor kjent at menneskeskapte utslipp av klorfluorkarbonbaserte drivgasser, såkalte KFK-er, gjorde stor skade på ozonlaget. Oppdagelsen av ozonhullet over Antarktis var en tankevekker, men en samlet forsker- og politikerstand reagerte raskt. Allerede i 1987 ble det inngått en internasjonal avtale som forbød utslipp av en rekke ozonnedbrytende stoffer.

Disse ozonnedbrytende stoffene ble blant annet ble brukt som drivgasser i hårspraybokser, kjøleskap, brannslukningsutstyr og klimaanlegg. Særlig de klorholdige KFK-ene førte til at ozonlaget ble brutt ned, slik at større doser skadelig ultrafiolett stråling (UVB) kunne nå jordoverflaten.

Suksesshistorie?

Så godt som alle land i verden har skrevet under Montréalprotokollen, og med det forpliktet seg til å stanse all produksjon av de ozonnedbrytende gassene. Historien om Montréalprotokollen er på mange måter en suksesshistorie og viser at det nytter med tiltak hvis det er politisk vilje: Utslippet av KFK-er, haloner og andre ozonnedbrytende stoffer har sunket dramatisk siden 1987.

Men, alt er ikke bare fryd og gammen. De siste årene har det blitt oppdaget uregistrerte utslipp av KFK-11 fra Kina, noe som har bidratt til at KFK-konsentrasjonen i atmosfæren avtar saktere enn først forventet. Det er også en kjensgjerning at stoffene vi bruker for å erstatte KFK-ene, blant dem hydrofluorkarboner (HFK-er), er sterke klimagasser. Det jobbes fortløpende med å finne fram til erstatningsstoffer som hverken skader ozonlaget eller klimaet, men forskerne har ikke funnet svaret ennå.

Så hvordan står det til i dag?

NILU – Norsk institutt for luftforskning overvåker ozonlaget på oppdrag fra Miljødirektoratet, og observasjoner presentert i overvåkingsrapporten fra 2018 viser at ozonlaget over Norge har stabilisert seg de siste årene. Ozonnivåene er fortsatt på et lavere nivå enn før nedbrytingen startet på 1980-tallet, men utviklingen er positiv.

I 2018 utga FNs miljøprogram (UNEP) og FNs World Meteorological Organization (WMO) ut en rapport om ozonlaget. Dersom Montrealprotokollen følges i årene framover, anslås det at ozonlaget på den nordlige halvkule vil være tilbake på 1980-nivå rundt år 2030. På den sørlige halvkule vil det skje rundt 2050. De ozonnedbrytende stoffene har lang levetid i atmosfæren, og det tar derfor flere tiår før ozonlaget er restituert.

Hvordan virker ozonlaget?

Illustrasjon som viser hvordan ozonlaget skjermer jordkloden mot skadelig stråling fra sola

Uten ozonlaget ville både mennesker, dyr og planter på minutter blitt forbrent av de usynlige ultrafiolette strålene fra sola. Som illustrasjonen til venstre viser, stopper ozonlaget all UV-stråling med bølgelengde kortere enn 290 nanometer (UVC) og en stor del av strålingen mellom 290 og 320 nanometer (UVB). Mesteparten av UV-strålingen over 320 nanometer (UVA) slipper gjennom.

 

UVB-strålingen er den som gjør oss solbrente og kan føre til hudkreft, men ozonlaget gir en effektiv beskyttelse mot disse strålene. Jo tykkere ozonlaget er, jo mer UVB stopper det. UVB-strålene som likevel trenger gjennom ozonlaget, kan vi beskytte oss mot ved å bruke solkrem. Samtidig er det sunt å få litt sol på kroppen, den bidrar bl.a. til dannelse av D-vitamin i kroppen. Så kos deg i sola, men ta pauser i skyggen og unngå å bli brent!