Gå til innhold

RAVEN: Deling av luftkvalitetsdata over stadig flere landegrenser

Ravn corvus corax
Foto: Colourbox

Fra NILUs årsrapport 2019: Alle EU-land må overvåke og rapportere luftkvalitetsdata til Det europeiske miljøbyrået (EEA) i henhold til EU-direktiver og standarder. Hvert år rapporteres det inn data knyttet til soneinndeling, overvåkningsregimer, overvåkningsmetoder og «nær sanntidsdata», i tillegg til miljømål, planer og tiltak for å overholde grenseverdiene.

I samarbeid med EEAs temasenter om luftforurensning, transport, industriforurensning og støy (ETC / ATNI, se også side 24), er den tekniske datarapporteringen blitt harmonisert og standardisert. Hensikten er å skaffe til veie målrettede og pålitelige luftkvalitets-relaterte data. NILU – Norsk institutt for luftforskning har hele tiden bidratt til dette utviklingsarbeidet gjennom sin rolle i temasenteret, som vi nå leder.

Sped start i Vest-Balkan

EEA arbeider blant annet med å støtte de seks landene som utgjør Vest-Balkan (Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Makedonia, Montenegro og Serbia) i deres miljøarbeid. I den forbindelse ble NILU i 2016 forespurt om å bidra til utviklingen av et åpen kildekode-basert system som støtter EEAs nye mekanisme for måling og rapportering av luftkvalitetsdata.

Utviklingen av et slikt system krever både luftkvalitetsekspertise og relevant software-utviklingskompetanse. Det er kostbart, og Vest-Balkanlandene hadde ikke mulighet til å bekoste dette på egen hånd. Initiativet fra EEA gjorde det derfor mulig for dem å rapportere og dele sine data med resten av EU, via en sikker og enkel plattform.

Ettersom Vest-Balkanlandene ikke er medlemmer av EU, må de foreløpig kun rapportere inn metadata for stasjonene og selve målingene til EEA. Så bestillingen NILU i første omgang fikk fra EEA var å utvikle en database for lagring av metadata og selve luftkvalitetsmålingene, samt et program som kunne levere et API for uttrekk av data i riktig XML-format. Dette var bakgrunnen for prosjektet som fikk utviklingsnavnet RAVEN.

Vest-Balkan
Vest-Balkanlandene i blått

Senior systemutvikler Christoffer Stoll ved NILU var ansvarlig for produktet, og i løpet av 2017 ble det installert i fem av de seks Vest-Balkanlandene. Alt fungerte som planlagt, og EEA var svært fornøyde med resultatet.

– Suksessen er at vi har lagd en applikasjon som både er enkel å benytte og installere, forteller utviklingssjef Rune Ødegård.

Skjermdump fra RAVEN-systemet
Uttrekk av måledata. Skjermdump fra RAVEN-systemet.

RAVEN flyr videre

Suksessen med Vest-Balkan førte til at NILU i 2018 fikk i oppgave å videreføre prosjektet. Målet nå var å finne ut hvordan landene Azerbaijan, Georgia, Ukraina, Moldova, Hviterussland og Armenia kunne dele sine data med EU. Prosjektet var todelt: Den første delen handlet om å fremskaffe oppdatert informasjon om luftkvalitetssystemer og målinger fra landene, del to tok for seg landenes mulighet for å dele luftkvalitetsdata med EU.

– Vi foreslo da for EEA å innføre RAVEN også her, og videreutvikle brukergrensesnittet for løsningen, sier Ødegård. – Slik ble det, så den utvidede kontrakten med EEA ble undertegnet i 2019.

Ødegård forteller videre at alle de involverte landene ønsket å benytte seg av systemet. Noen ønsket å bruke RAVEN i sin helhet, mens andre, for eksempel Georgia, integrerte løsningen inn i sin egen løsning. De bruker RAVEN til å rapportere up-to-date (UTD) data til EEA, slik at de nå er tilgjengelige via EEAs luftkvalitetsindeksportal https://airindex.eea.europa.eu/.

– NILU har nå fått på plass et nytt prosjekt som omfatter alle de opprinnelige landene i Vest-Balkan, sier Ødegård.

– Planen er å utvide systemet til å inneholde flere dataflyter, slik at landene også kan rapportere soneinndeling, overvåkningsregime, overvåkningsmetoder, samt rapportering av modelldata. Da er de på linje med øvrige EU-land når det gjelder rapportering av luftkvalitetsdata.

Åpen kildekode og GitHub

Neste trinn for NILU er å utvikle en åpen datalogger. En utfordring i dag er proprietære dataloggere, hvor en må forholde seg til «lukkede» systemer som er vanskelige å integrere. Det ønsker Ødegård og hans kollegaer å utvikle en åpen kildekode-løsning for, noe som igjen betyr at RAVEN blir et komplett system som gjør at man slipper å håndtere ulike filformater for hver enkelt målestasjon.

RAVEN-systemet er basert på åpen kildekode, og det er gratis – men Ødegård forteller at de planlegger å lisensbelegge det slik at hvem som helst kan bruke det, men ikke selge det. Alle som ønsker det kan også utvikle løsninger basert på RAVEN, men det som utvikles skal tilbakeføres til systemet.

I tillegg planlegger NILU, sammen med Sveriges meteorologiske og hydrologiske institutt (SMHI), å danne en åpen kilde-community for utviklere som jobber med åpne luftkvalitetssystemer som tar utgangspunkt i RAVEN.

RAVEN kan i dag lastes ned fra NILUs koderepository: https://git.nilu.no/eea-tools/raven

<a href="https://www.nilu.no/om-nilu/arsrapporter/#arsrapport-2019" target="_blank" rel="noopener">Les NILUs årsrapport for 2019</a>