Gå til innhold

Antarktisdagen 1. desember: Velkommen til Trollhaugenobservatoriet

Trollhaugenobservatoriet i Antarktis
Foto: Chris Lunder, NILU

1. desember er Antarktisdagen. Dette enorme kontinentet spiller en viktig rolle i mange sammenhenger – ikke minst for klimaet. NILU markerer dagen ved å dele litt informasjon om Trollhaugenobservatoriet i Dronning Maud Land i Antarktis.

Trollhaugenobservatoriet ligger på fjellet Trollhaugen, 1553 meter over havet mellom det antarktiske platået og kysten. Beliggenheten er unik og upåvirket av den lokale aktiviteten.

Observatoriet ble etablert i januar 2007, med støtte fra forskningsprogrammet NARE (Norwegian Antarctic Research Expeditions). Til å begynne med lå observatoriet i nærheten av den norske hovedstasjonen Troll, men påvirkning fra lokal forurensning medførte at observatoriet ble flyttet til Trollhaugen i februar 2014. Observatoriet ligger nå omlag 1 km øst for og 300 meter høyere enn Troll hovedstasjon, i nunatakområdet Jutulsessen, rundt 235 km fra kysten.

Zeppelinobservatoriet nær Ny-Ålesund på Svalbard og Trollhaugenobservatoriet i Antarktis ligger der lufta er renest på henholdsvis den nordlige og sørlige halvkule. Det betyr at luftforskerne fra NILU får målt det de kaller «bakgrunnsnivå ». Bakgrunnsnivået vil si det laveste nivået av ulike partikler og gasser som finnes i atmosfæren. Det får man kun målt på steder der menneskelig aktivitet ikke bidrar med lokal forurensning.

Det reneste området på kloden er Antarktis, og ut fra luftprøver tatt der har forskerne best forutsetning for å si noe om hvordan partikkeldannelsen i lufta var før den industrielle revolusjon. Når forskerne kjenner «bakgrunnsnivået», kan de gjennom luftprøvene finne ut hvor de forurensende stoffene kommer fra, og i hvilke mengder forurensningene slippes ut.

Ved hjelp av ulike avanserte måleinstrumenter fanger NILU-forskerne opp miljøgifter og partikler som kommer svevende med lufta langveis fra. Aske fra skogbranner i f. eks. Brasil har blitt funnet igjen på Trollhaugen – ca. 8500 km unna.

Alle data NILU produserer ut fra målingene ved Trollhaugen og de andre observatoriene er åpent tilgjengelig så snart de er kvalitetssikret og overlevert til oppdragsgiver. Data fra Trollhaugen blir brukt av både norske og internasjonale forskere.

For å se video i fullskjerm må den i enkelte nettlesere åpnes i YouTube. Aktiver bildet og klikk på YouTube nederst til høyre i bildet.