Gå til innhold

Ny portal for luftkvalitetsmålinger i Norge

Screenshot av ny portal for måledata for luftkvalitet

19. januar 2021 lanserer NILU – Norsk institutt for luftforskning portalen «Måledata for luftkvalitet». I tjenesten tilbys oversikt over luftkvaliteten akkurat nå, basert på måledata fra målestasjoner plassert rundt i Norge.

Den nye portalen viser om luftkvaliteten er god, moderat, dårlig eller svært dårlig, basert på måledata fra den foregående timen. Dersom du tidligere har brukt tjenesten “luftkvalitet.info”, vil du kjenne igjen mye i den nye portalen luftkvalitet.nilu.no.

Målinger fra både by og land

– En av de største endringene er kanskje at vi ikke bare viser målt luftkvalitet i byer og tettsteder, forteller avdelingsdirektør Kjersti Tørnkvist. – I den nye portalen kan du også følge med på NILUs målinger av bakkenært ozon ved regionale bakgrunnsstasjoner, for eksempel ved Zeppelinobservatoriet på Svalbard.

Målestasjonene, som står i byer og tettsteder, eies enten av kommunen selv eller av Statens vegvesen. De regionale bakgrunnsstasjonene eies av NILU, mens enkelte industripåvirkede stasjoner eies av bedriftene selv.

Hver time hentes data fra alle målestasjonene i Norge inn til nasjonal måledatabase for lokal luftkvalitet ved hjelp av det automatiske datainnhentingssystemet til NILU.

Derfra lastes de opp via det åpne API-et https://api.nilu.no og vises i portalen «Måledata for luftkvalitet».

Velkommen til den nye portalen!

Måledata for luftkvalitet er din oversikt over målt luftkvalitet i Norge, 365 dager i året.

Når du går inn på hovedsiden er det første som møter deg en alfabetisk oversikt over alle byene/tettstedene der det foretas målinger. Aktuell luftkvalitet angis i form av fargede symboler; sirkelsymbolene angir målestasjoner som befinner seg i en by eller tettsted, firkantene viser regionale bakgrunnsstasjoner. Klikker du på stedsnavnet får du se alle målestasjonene i byen/tettstedet. Du kan også markere dine favorittmålesteder ved å trykke på stjernen, da vil de legge seg øverst.

Den samme oversikten er også tilgjengelig under fanen Kart, der du kan zoome inn for å se utvalgte deler av Norge.

Under Om tjenesten finner du en kort introduksjon til portalen, samt en mer inngående forklaring på forskjellen mellom de ulike typene målestasjoner i Norge.

– I hovedsak måler målestasjonene som står i byene våre nitrogendioksid og svevestøv, men det måles også svoveldioksid og ozon der det er behov for det. Du kan følge med på verdiene time for time, forklarer forskningsdirektør Britt Ann K. Høiskar. – De såkalte regionale bakgrunnsstasjonene overvåker luftforurensing som kommer langveisfra, og er derfor plassert slik at de ikke fanger opp forurensning fra lokale utslippskilder. Per i dag viser portalen målinger av bakkenært ozon, O3, fra disse stasjonene.

En annen nyhet ligger under fanen Overskridelser. Der finner du informasjon om registrerte overskridelser av grenseverdiene for nitrogendioksid (NO2), svevestøvfraksjonene PM10 og PM2,5 og svoveldioksid (SO2) siden 2003.

Er du interessert i data tilbake i tid kan du gå inn på Historiske data, og hente ut luftkvalitetsdata tilbake i tid for de områdene der det er tilgjengelig. Dataene kan vises som grafer og/eller lastes ned som CSV-filer.

Og sist, men ikke minst: Den nye luftkvalitetsportalen er selvsagt tilpasset mobilbruk.

– Det vet vi mange av brukerne savnet med den gamle løsningen, sier Kjersti Tørnkvist.

Ønsker tilbakemelding

Portalen er fortsatt under utvikling, og listen over planlagt ny funksjonalitet er lang.

Tørnkvist og Høiskar vil gjerne ha tilbakemeldinger fra publikum, om alt fra eksisterende funksjonalitet og nye utvidelser til brukervennlighet. Målet er å tilby en tjeneste som fungerer godt for både kommuner, forvaltning, media og privatpersoner.

Send gjerne innspill til e-postadressen luftkvalitet@nilu.no.

"Luftkvalitet.info" er lagt ned

Luftkvalitetstjenesten «Luftkvalitet.info» var et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Statens Vegvesen og NILU – Norsk institutt for luftforskning. Den ble etablert i 2002, og legges ned 20. januar 2021.