Gå til innhold

Biplab Kumar Datta ny innovasjonsdirektør på NILU

Foto: Ingunn Trones, NILU

Biplab Kumar Datta er ansatt som ny innovasjonsdirektør på NILU – Norsk institutt for luftforskning fra 1. mars 2021.

Biplab Kumar Datta kommer til NILU fra stillingen som leder for patent- og innovasjonsavdelingen i Tandberg Innovation AS. Tidligere har han også jobbet med system- og teknologiutvikling innen olje, gass og seismikk for Semcon Devotek (da Kongsberg Devotek), og ledet pulverteknologiavdelingen hos Tel-tek (nå Sintef). Han har også hatt en bistilling som professor i pulverteknologi ved Høgskolen i Telemark, og sitter nå i Standard Norges ekspertkomite for innovasjonsledelse.

Datta har sin doktorgrad i maskiningeniørfag med vekt på pneumatisk transportsystemdesign og -optimalisering fra Jadavpur University i India. I løpet av utdanningen underviste han også i ulike maskiningeniørfag på universitetet.

Datta forteller at han alltid har vært opptatt av å kunne utvikle teknologi på en måte som kommer samfunnet til gode.

– Det er en drivkraft for meg, sier han. – Gjennom å utvikle mer energieffektiv teknologi kan vi samtidig bidra til mer miljøvennlige løsninger.

Biplab Kumar Datta overtar ledelsen av NILUs Innovasjonsavdeling etter Pål Midtlien Danielsen, som gikk over i en statlig stilling i 2020.

– Å ha en egen innovasjonsavdeling er viktig for oss, sier administrerende direktør Kari Nygaard.
– NILUs Innovasjonsavdeling bidrar til å sikre at vi utvikler og anvender nye, forskningsbaserte løsninger av høy relevans for samfunnet.