Gå til innhold

John Rune Nielsen blir ny administrerende direktør ved NILU

John Rune Nielsen
Foto: Bodymind Works Sweden

Styret i Stiftelsen NILU – Norsk institutt for luftforskning har vedtatt å ansette John Rune Nielsen som ny administrerende direktør fra 1. september 2021.

Nielsen kommer til NILU etter å ha hatt en lang karriere i RISE Research Institutes of Sweden – senest som ansvarlig for strategi, forskning og forretningsutvikling i stillingen som forsknings- og forretningsutviklingsdirektør. Nielsen har gjennom ulike lederroller siden tidlig på 2000-tallet hatt en sentral rolle i å samle og utvikle et sterkt oppdelt svensk instituttmiljø til et samlet tverrfaglig miljø med økt konkurransekraft.

– Det er med stor glede og stolthet jeg ser frem til å få lede og videreutvikle et så anerkjent forskningsinstitutt, sier John Rune Nielsen. – NILUs svært kompetente medarbeidere har en viktig rolle å spille for at vi skal forstå omfanget av og løse våre klima- og miljøutfordringer!

Styreleder Dagfinn Myhre er glad for at Nielsen har takket ja til stillingen som ny direktør på NILU.
– Med Nielsen får NILU en direktør med lang erfaring fra strategisk utvikling og endringsledelse innen forskning og utvikling. Hans erfaring fra instituttsektoren, samt med kunder fra både privat og offentlig sektor, vil være svært nyttig for den videre utviklingen av NILU.

Nielsen overtar stillingen etter Kari Nygaard, som har vært administrerende direktør for NILU siden 1. oktober 2009. Hun avslutter 31. august 2021 sin andre og siste åremålsperiode. Nygaard vil gå over i en stilling som spesialrådgiver ved NILU.

Ny administrerende direktør overtar ledelsen av en svært velfungerende organisasjon med solid økonomi, et godt arbeidsmiljø, et høykompetent støtteapparat og dyktige forskere som er i front innen sine fagområder. I løpet av de 12 årene Kari Nygaard har ledet NILU har instituttet etablert en solid posisjon både nasjonalt og internasjonalt, og er med på å plassere forsknings-Norge på verdenskartet.

– Nielsen overtar et forskningsinstitutt som er godt rigget for fremtiden, avslutter Myhre.

 

Om NILU

NILU – Norsk institutt for luftforskning er en uavhengig stiftelse etablert i 1969.

Instituttet har 165 ansatte og noen av verdens ledende miljøer innenfor fagfeltene atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter og bærekraftige miljø- og klimaløsninger.

NILU har hovedkontor på Kjeller, samt kontor i Framsenteret i Tromsø og i Forskningsparken i Oslo.