Gå til innhold

Arctic Frontiers-arrangement: Fra forskning til forvaltning for et bærekraftig Arktis

Foto: Lovise P. Skogeng

COPE-prosjektet inviterer til side-eventet “Turning science into policy for a sustainable Arctic – How to cope with an Arctic ecosystem under multiple pressures?” på Arctic Frontiers i Tromsø.

  • Tid: Mandag 9. mai kl 09.00-10.30
  • Sted: Clarion Hotel the Edge, rom “Margarinfabrikken 3”

Arktis er endestasjon for langtransporterte miljøgifter fra hele den nordlige halvkule, i tillegg til å også ha noe forurensning fra lokale kilder.  Samtidig går oppvarmingen av Arktis tre ganger raskere enn ved lavere breddegrader. Oppvarmingen fører til drastiske endringer i både det fysiske miljøet, økosystemene og levemåtene for menneskene som bor i Arktis.

Klimaendringer har også betydelige konsekvenser for kilder, transport og miljøskjebnen av miljøgifter. Mens det er nasjonale og internasjonale reguleringer på plass for individuelle påvirkninger (f.eks. miljøgifter eller klimaendringer), er det få, om noen, reguleringer på plass for å beskytte Arktis mot samlet belastning av flere påvirkningsfaktorer.

COPE-prosjektets hovedmål er å utvikle, utforske og evaluere et nytt integrert rammeverk for risikoevaluering av samlet påvirkning på arktiske økosystemer. Fokuset i prosjektet vil være på påvirkningsfaktorer (miljøgifter og klimaendringer) og økosystemer vi vet mye om, for å utvikle og evaluere rammeverket.

Arktis spilte en sentral rolle i utviklingen av Minamata- og Stockholm-konvensjonene. Målet med dette arrangementet er å samle forvaltning og forskere for å diskutere hva slags rolle de utsatte arktiske økosystemene spiller i internasjonale reguleringsprosesser. Hva er dagens status for det arktiske miljøet, og hvordan forventes det å endre seg? Hvordan kan vi håndtere flere påvirkningsfaktorer i en reguleringskontekst? Og er tidligere vellykkede tilnærminger for å gå fra forskning til politikkutforming fortsatt tilstrekkelige for å møte fremtidige behov?

I panelet:

  • John Walsh, Professor, University of Alaska Fairbanks
  • Katrin Vorkamp, Professor, Department of Environmental Science, Aarhus Universitet
  • Trude Borch, Seniorforsker, Akvaplan-niva AS
  • Lisa Bjørnsdatter Helgason, Miljødirektør, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Timo Seppälä, Seniorrådgiver, Finlands Miljöcentral

Moderator:

  • Eldbjørg S. Heimstad, Forskningsdirektør  nordområdene, NILU – Norsk institutt for luftforskning

Fullt program: https://eu.eventscloud.com/website/6764/side-events/