Gå til innhold

COPE-prosjektet på Arctic Frontiers 2022

Photo: Ingjerd Sunde Krogseth

“Hvordan håndtere samlet belastning i arktiske økosystem som presses fra flere kanter?” Det spørsmålet var utgangspunkt for COPE-prosjektets side-event på Arctic Frontiers 2022.

Tre foredragsholdere åpnet arrangementet. Først ut var professor John Walsh fra University of Alaska Fairbanks, årets vinner av Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis. Hans introduksjonsforedrag hadde tittelen “Arctic ecosystems: A nexus of multiple stressors”, mens professor Katrin Vorkamp fra Aarhus Universitet fokuserte på hvordan klimaendringer påvirker miljøgifter i Arktis. Seniorforsker Trude Borch fra Akvaplan-niva var den tredje og siste foredragsholderen. Hun baserte sitt innlegg på en NIVA-ledet studie av håndtering av multistress (miljøgifter og klimaendringer) under Stockholm-konvensjonen.

Foredragsholderne fikk deretter selskap av seniorrådgiver Timo Seppälä fra det finske miljøinstituttet og miljødirektør Lisa Bjørnsdatter Helgason fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. De satte seg sammen for en paneldiskusjon moderert av forskningsdirektør Eldbjørg S. Heimstad fra NILU.

Alle paneldeltakerne delte kunnskapsbaserte og innsiktsfulle meninger om muligheter og utfordringer for å oppnå et bærekraftig arktisk økosystem som er motstandsdyktig mot samlet belastning.

I paneldebatten uttalte Borch at det “uten tvil er en større mulighet for nasjonale myndigheter til å styre og regulere på en måte som tar hensyn til den ekstra risikoen ved flere samtidige påvirkningsfaktorer – rett og slett fordi de ikke er avhengige av en global konsensus. I vår studie fant vi eksempler på nasjonale myndigheter som har blitt inspirert av de globale diskusjonene om multistress, noe som utløste aktivitet på nasjonalt nivå.”

COPE-prosjektet vil takke foredragsholderne og paneldeltakerne for å dele sin kunnskap og erfaring. Takk også til publikum som var med oss – vi håper å dele mer informasjon og forskningsresultater med dere ganske snart.

En av innlederne på arrangementet var professor John Walsh fra University of Alaska Fairbanks, årets vinner av Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis. Foto: Heïdi Sevestre