Gå til innhold

Norsk-polsk samarbeid om atmosfærisk avsetning

Foto: Are Bäcklund, NILU

Denne uken kunne NILU ønske samarbeidspartnerne fra polske GIOS, Chief Inspectorate of Environmental Protection, hjertelig velkommen til Kjeller.

I løpet av tre dager delte NILU-forskere fra flere avdelinger innsikt og erfaringer som bidrar inn i det pågående samarbeidsprosjektet «Strengthening of atmospheric deposition assessment in Poland based on Norwegian experience».

Av særlig interesse for de polske partnerne er hvordan NILU gjennomfører overvåkning og vurdering av avsetning av luftforurensning i Norge og Europa. I tillegg inngikk en omfattende omvisning på NILUs kjemiske laboratorier samt et eksklusivt besøk til Birkenesobservatoriet i Agder i programmet (se bilde over).

Besøkets første dag ble innledet med en presentasjon av NILU ved viseadministrerende direktør Ole-Anders Braathen. Der ble blant annet EBAS-databasen fremhevet som en verdifull internasjonal ressurs som er åpent tilgjengelig for alle.

Videre ga prosjektleder Barbara Toczko (bildet under) en oppsummering av aktivitetene i prosjektet:

  1. Utvikle konseptet for revisjon og optimalisering av avsetningsmålinger i Polen (NILU-ansvarlig: Wenche Aas, ATMOS)
  2. Utvikle konseptet for å lansere kvalitetssikrings-/kvalitetskontrollsystemet (QA/QC) for avsetningsmålinger (NILU-ansvarlig: Helene Lunder Halvorsen, MILK)
  3. Utvikle et veiledningsdokument om vurdering av atmosfærisk avsetning, inkludert et forslag til den mest egnede teknologien for avsetningsmodellering (NILU-ansvarlig: Joana Soares, IMPACT)
  4. Visualisering og tilgjengeliggjøring av atmosfæriske avsetningsdata via nettsiden “Air Quality” CIEP (NILU-ansvarlig: Rune Åvar Ødegaard, DIGITAL)
  5. Anskaffelse av instrumenter for måling av avsetning
  6. Prosjektledelse og promoteringsaktiviteter (se https://mfeog.gios.gov.pl/index.php/en/)

Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet!