Gå til innhold

CE-RISE: Effektiv gjenbruk av råvarer

Ill: Colourbox

Det nye NILU-ledede EU-prosjektet CE-RISE har som mål å optimalisere gjenbruk av kritiske råvarer, og dermed minimere avfall og stimulere til sirkulære forretningsmodeller. Det tar også inn en etisk faktor, for å gjøre det lettere for forbrukere å ta mer bærekraftige valg.

Den økende etterspørselen og begrensede tilbudet av kritiske råvarer svekker evnen til å raskt ta i bruk teknologiske endringer mot grønne og bærekraftige teknologier. Dette påvirker direkte motstandskraften til EU-næringer som ønsker å oppnå Green Deal-målene for et rettferdig, nullutslipps- og digitalisert Europa.

Digitalt pass for produkter

Som svar på disse utfordringene har EU-kommisjonen satt som mål å minimere tapet av sekundære råvarer og optimalisere gjenbruk på tvers av verdikjeder.

– CE-RISE har som mål å gjøre nøyaktig dette, sier prosjektkoordinator og seniorforsker Golnoush Abbasi ved NILU. – I løpet av prosjektet skal vi utvikle et informasjonssystem som øker sporbarhet og transparens i ressursverdikjeden. Vi ønsker å gjøre det enkelt for industri og næringsliv å spore råvarer hele veien fra produksjon til bruk, og fram til hvordan og hvor de behandles som avfall.

CE-RISE konseptfigur

CE-RISE vil utvikle og pilotere et integrert rammeverk og et påfølgende ressursinformasjonssystem for å identifisere optimale løsninger for effektiv gjenbruk, gjenvinning og/eller resirkulering av materialer ved å

  1. definere et sett med kriterier for å evaluere i hvilken grad produkter og innebygde komponenter kan gjenbrukes, repareres, renoveres og/eller resirkuleres – såkalte RE-kriterier
  2. innlemme informasjon om RE-kriterier og materialsammensetning av produkter i et digitalt produktpass (DPP) for å muliggjøre sporbarhet av materialer i forsyningskjeden
  3. integrere DPP med informasjon om produktets miljøavtrykk (PEF), samt sosioøkonomiske og miljømessige (SEE) påvirkninger av RE-prosesser
  4. muliggjøre konfidensiell og anonymisert informasjonsdeling mellom aktører gjennom verdikjedene
  5. tilby programvare med åpen tilgang for å spre informasjon om vurdering av RE-kriterier, PEF og SEE-effekter av produkter til alle interessenter, inkludert forbrukere og beslutningstakere.

Vil fremme bærekraftige valg

Til syvende og sist vil CE-RISE fremme et dynamisk økosystem rettet mot å forlenge bruken av materialer i økonomien. De vil også stimulere til sirkulære forretningsmodeller som reduserer avfallsgenerering samtidig som gjenbruken av sekundære råvarer optimaliseres.

– I tillegg til å legge til rette for mer effektiv resirkulering og gjenbruk av materialene under produksjon, vil produktpassene også gjøre det lettere for forbrukere å sammenligne de sosiale sidene ved ulike produkter, forklarer Abbasi. – Når du selv kan sjekke om én elektronisk dings har et bedre miljømessig og etisk fotavtrykk versus en annen dings er det lettere å ta et bærekraftig valg.

Potensielle CE-RISE-fordeler for ulike interessenter i verdikjeden.
Potensielle CE-RISE-fordeler for ulike interessenter i verdikjeden.