Gå til innhold

Øst-Finnmark: 100 år med dårlig luftkvalitet er over

Foto: Marius Andersen

På russisk side av Pasvikdalen har det vært nikkelgruver og smelteverk i nesten 100 år. Utslippene fra smelteverkene har påvirket luftkvaliteten i grenseområdene nesten like lenge. Nå er det over.

23. desember 2020 ble smelteverket i Nikel lagt ned, og utslippene derfra stoppet. Samtidig ble luftkvaliteten kraftig forbedret.

Aller siste rapport er publisert

NILU har målt svoveldioksid (SO2) i grenseområdet mot Sovjetunionen, etter hvert Russland, siden 1974. De siste årene har vi gjort målinger av svoveldioksid og tungmetaller i Karpdalen og på Svanvik, samt uorganiske komponenter i nedbør i Karpbukt og langtidsmidler av SO2 på Viksjøfjell.

Målingene fortsatte i 2021, det vil si etter at Nikelverket ble lagt ned. Denne uken ble den aller siste rapporten fra måleprosjektet offentliggjort. På Svanvik har NILU målt svoveldioksid sammenhengende i hele 48 år. Dette er en av de lengste måleseriene NILU har, og den gir et godt bilde av utviklingen i utslipp og konsentrasjon de siste fem tiår.

Årsmiddelverdier av svoveldioksid fra 1974-2021
Årsmiddelverdier/gjennomsnitt over et år av SO2 på Svanvik (1974-2021) og i Karpdalen (1986-1994 og 2009-2021). Merk de høye konsentrasjonene på 1970- og 80-tallet. Den gang ble det transportert malm fra Sibir til grenseområdene. Denne malmen inneholdt mye svovel. Grenseverdi for beskyttelse av økosystemet er 20 µg/m3, gjeldende fra 4. oktober 2002, markert med rød strek. Enhet: mikrogram/m3. Figur: NILU

Målingene som ble gjort i 2021 viser at konsentrasjonene av svoveldioksid er lave. Det er fortsatt noe utslipp fra varmekraftverket i Nikel og fra Zapoljarnyj, men problemene med dårlig luftkvalitet er løst! Dette er positivt for miljøet og en gladnyhet for alle som bor i Øst-Finnmark.

«Dødsskyene» er stanset

Utslipp av svoveldioksid fra briketteringsanlegget i Zapoljarnyj og smelteverket i Nikel og de høye konsentrasjonene som ble målt både på russisk og norsk side har vært et diskusjonstema i mange tiår.

Aksjonsgruppa «Stopp Dødsskyene fra Sovjetunionen» gjorde en god jobb med å skape oppmerksomhet rundt miljøproblemene på 1980- og 1990-tallet. Også politisk har det vært stort fokus rundt grenseoverskridende luftforurensning. Det har vært en lang prosess der mange gode krefter har bidratt. Nå ser vi endelig at arbeidet gir uttelling og miljøproblemet er løst.

Overvåkningen trappes ned

Selv om overvåkningen av svoveldioksid i Øst-Finnmark legges ned skal NILU fortsette å overvåke tungmetaller i luft og nedbør samt uorganiske komponenter i nedbør på målestasjonen på Svanvik. Dette gjøres på oppdrag fra Miljødirektoratet, og målingene vil være del av den nasjonale overvåkingen av langtransporterte miljøgifter. NILU skal også måle ozon (O3) i luft her.