Gå til innhold

Aasmund Fahre Vik ny viseaministrerende direktør på NILU

Aasmund Fahre Vik
Aasmund Fahre Vik

1. januar 2023 overtok Aasmund Fahre Vik som viseadministrerende direktør og CTO ved NILU.

Han overlot stillingen som forskningsdirektør ved avdeling for miljøkjemi til Pernilla Bohlin-Nizzetto, og tok over stillingen som viseadministrerende direktør etter Ole-Anders Braathen, som gikk av med pensjon før jul.

Aasmund Fahre Vik avla sin doktorgrad i uorganisk kjemi ved NTNU i 2000. Etter et år som PostDoc i Montpellier i Frankrike kom han til NILU og avdeling for atmosfære og klima i 2002. Der jobbet han blant annet med jordobservasjon, data management, ulike EU-prosjekter og var involvert i EEAs temasentre. I 2013 ble han ansatt som forskningsdirektør for avdeling for miljøkjemi.

I takt med at NILU endrer seg har rollen som nestleder ved instituttet også endret seg. Aasmund har i tillegg ansvar for NILUs felles forskningsagenda, innovasjon og kvalitetssikring. Hans tittel er derfor viseadministrerende direktør og CTO, Chief Technology Officer.

– Jeg er svært glad for denne muligheten til å bidra enda mere sentralt for NILU og ser fram til å ta tak i nye ansvarsområder og forme NILUs fremtid. Det blir en spennende tid framover, sier Aasmund Fahre Vik.

– Jeg ønsker Aasmund velkommen i den nye rollen. Hans lange og brede erfaring fra og forståelse for hele NILUs virksomhet, er nødvendig når det gjelder å utvikle og lede vår felles forsknings- og innovasjonsagenda på tvers av organisasjonen, sier John Rune Nielsen, administrerende direktør ved NILU.