Gå til innhold

Nytt styremedlem i NILU

Siviløkonom Elisabeth Maråk Støle er valgt inn som nytt styremedlem i NILU fra 1. juli 2023.

Elisabeth Maråk Støle er CEO for Seagems Group AS. Hun har bred bakgrunn fra bl.a. 20 år i internasjonalt næringsliv og fra instituttsektoren, bl.a. som administrerende direktør og konsernsjef for NORCE Norwegian Research Center AS (2018-2021) og administrerende direktør for Møreforsking (2013-2018).

Støle har i tillegg lang erfaring fra en rekke styreverv. For tiden sitter hun hun blant annet i styret for Folketrygdfondet og i Forskningsrådets porteføljestyre for energi, transport og lavutslipp.

– Jeg er svært glad for at vi nå får Elisabeth inn i vårt styre. Hun bringer med seg stor erfaring og kunnskap om instituttenes forutsetninger og Norges og EUs forsknings- og innovasjonssystem. NILU har lagt en strategi som medfører betydelige endringer de kommende årene, og Elisabeths innsikt kommer til å være svært verdifull for oss, sier John Rune Nielsen, administrerende direktør i NILU.

NILUs styremedlemmer utvelges av en valgkomite bestående av ett medlem fra Klima- og miljødepartementet, ett fra Forskningsrådet og ett fra næringslivet.